ตัวแทนลูกจ้าง ร้อง “สถานียุติธรรม รทสช.” ถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

243

ตัวแทนแรงงานถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมบุกร้อง “สถานียุติธรรม พรรครวมไทยสร้างชาติ” หลังถูกเลิกจ้างกระทันหัน กระทบหนักต่อครอบครัว “ถาวร เสนเนียม” รับข้อร้องเรียนเตรียมส่งต่อกระทรวงแรงงาน หากได้รับความไม่เป็นธรรมจากการเลิกจ้างติดต่อสถานียุติธรรมได้ทันที

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 นายถาวร เสนเนียม หัวหน้าสถานียุติธรรม พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช) ได้รับหนังสือร้องเรียนการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม จากนายลือชา หวัดพระศรี ตัวแทนลูกจ้างบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่คลองสามวา กรุงเทพมหานคร โดยตัวแทนลูกจ้างระบุว่า ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ทางนายจ้างได้มีการเรียกลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรมมาลงนามในหนังสือเลิกจ้างโดยไม่มีการระบุวันที่ในหนังสือดังกล่าว ต่อมาจึงพบว่ามีการลงวันที่ในหนังสือเลิกจ้างดังกล่าวเป็นช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2567 ซึ่งแสดงถึงเจตนาที่ไม่สุจริตซึ่งบริษัทดังกล่าวมิได้มีการจ่ายค่าชดเชยจากการเลิกจ้างแก่ลูกจ้างจำนวน 11 ราย โดยมีมูลค่ารวม 651,903 บาท

นายลือชา กล่าวว่า การถูกเลิกจ้างอย่างกระทันหันเช่นนี้ส่งผลกระทบต่อทั้งตัวลูกจ้างเองและครอบครัวทั้งหมดเป็นอย่างมาก หลายครอบครัวต้องประสบปัญหาค่าเช่าที่พัก บางครอบครัวซึ่งกำลังจะมีลูกต้องการเงินก้อนเพื่อรองรับสมาชิกใหม่ในครอบครัว จึงตัดสินใจเป็นตัวแทนของผู้ถูกเลิกจ้างนำเรื่องมาร้องเรียนในวันนี้ โดยตนทราบข้อมูลของสถานียุติธรรมจากสื่อออนไลน์ จึงได้ตัดสินใจไปปรึกษากับสถานียุติธรรมใกล้บ้าน ก่อนจะมีการนำเรื่องมาร้องเรียนต่อนายถาวรในวันนี้ ซึ่งทำให้เข้าใจในข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และทราบถึงกระบวนการตามระเบียบขั้นตอนของกฎหมาย

ด้านนายถาวร กล่าวว่า สถานียุติธรรมฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อรับข้อร้องเรียนจากประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในด้านต่าง ๆ ที่เกิดจากนายทุน หรือภาครัฐ โดยปัจจุบันมีทั้งหมด 72 แห่งทั่วประเทศ สำหรับกรณีนี้เบื้องต้นมีความเห็นว่าเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมตามมาตรา 17 วรรค 2 แห่ง พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และต้องมีการจ่ายเงินค่าชดเชยตามมาตรา 118 แห่ง พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หลังจากนี้สถานียุติธรรมฯ จะนำข้อเรียกเรียนดังกล่าวยื่นต่อกระทรวงแรงงานเพื่อให้ปัญหาได้รับการแก้ไข และหากไม่ได้รับการแก้ไขจะต้องมีการยื่นฟ้องต่อศาลแรงงานต่อไป

หัวหน้าสถานียุติธรรม รทสช.กล่าวว่า จากการรับฟังผลกระทบดังกล่าวจากตัวแทนแรงงานในวันนี้ จะเห็นได้ว่ามีผู้ได้รับผลกระทบมาก คือไม่ใช่แค่ตัวแรงงานที่ถูกเลิกจ้างเท่านั้น แต่รวมไปถึงครอบครัวของผู้ถูกเลิกจ้างด้วยที่รายได้ส่วนหนึ่งขาดหายไป และคาดว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีเลิกจ้างไม่เป็นธรรมเช่นนี้อีกเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม และไม่สามารถยุติปัญหาได้ สามารถมาร้องเรียนที่สถานียุติธรรมใกล้บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

#Thaitabloid #ไทยแทบลอยด์ #สถานียุติธรรม #รทสช. #ถาวรเสนเนียม