“นายกฯ ” โฟน คุย “นายกฯ ลาว”ยืนยันความร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน ตามกรอบ4 ข้อ

142

“นายกฯ ” โฟน คุย “นายกฯ ลาว”ยืนยันความร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน ตามกรอบ4 ข้อ พร้อมให้ ป.ป.ส. ของไทยเป็นผู้ประสานงานหลัก

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้หารือทางโทรศัพท์กับ นายสอนไซ สีพันดอน (H.E. Sonexay Siphandone) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ ห้องทำงานนายกรัฐมนตรี ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกัน เมื่อเสร็จสิ้นการหารือ
โดยมีพลเอกณัฐพล นาคพานิชย์ เลขานุการรมว.กลาโหม พลเอกอุกฤษฏ์ บุญตานนท์ ผู้ช่วยผบ. ทบ. พลตำรวจโทภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ปปส. ร่วมหารือ
นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผย ว่า นายกรัฐมนตรีหวังว่าจะได้ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีลาวที่ประเทศไทยในเร็ววันนี้
ทั้งนี้ เชื่อว่าความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันของทั้งสองฝ่ายจะส่งเสริมความร่วมมือ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา และนำความสุขมาสู่ประชาชนของทั้งสองประเทศได้มากขึ้น ทั้งนี้ ต่อปัญหายาเสพติด นายกรัฐมนตรีขอบคุณรัฐบาล สปป. ลาว ที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง
นายกรัฐมนตรีลาว ชื่นชมนายกรัฐมนตรีที่มีบทบาทแข็งขันในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในภูมิภาค เชื่อมั่นในศักยภาพการทำงานของรัฐบาลไทย และพร้อมจะสนับสนุนทุกกลไกเพื่อประโยชน์ร่วมกันของภูมิภาค
นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึง 4 ด้านที่ จะทำให้ทั้งสองฝ่ายเกิดความร่วมมือที่ใกล้ชิดกันมากขึ้น ได้แก่

1. การประสานงานด้านการข่าว อาจตั้งเป้าหมายร่วมกันให้มีการร่วมลาดตระเวนบ่อยครั้งยิ่งขึ้นในพื้นที่เสี่ยง

2.การเสริมสร้างขีดความสามารถ ฝ่ายไทยพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ โดยเฉพาะด้านการสืบสวนและการขยายผลการจับกุม

3.การแก้ไขปัญหาในระยะยาว ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ให้ประชาชนห่างไกลยาเสพติด โดยรัฐบาลไทยได้ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่โครงการพัฒนาทางเลือกของ UNODC เพื่อปลูกกาแฟแทนการปลูกฝิ่นในแขวงหัวพัน

4.ความร่วมมือระดับพื้นที่ โดยขอให้หน่วยงานสองฝ่ายทำงานร่วมกัน อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับพื้นที่ ทั้งระหว่างจังหวัดและ แขวงที่มีชายแดนติดกัน รวมทั้งหน่วยงานความมั่นคงและกองกำลัง ของสองฝ่ายในพื้นที่ชายแดน ซึ่งนายกรัฐมนตรีลาวพร้อมให้ความร่วมมืออย่างดีกับฝ่ายไทย

    ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าขอให้ทั้งสองฝ่ายมีความร่วมมือกันโดยใช้กลไกในพื้นที่โดยพร้อมให้ ป.ป.ส. ของไทยเป็นหลักในการจัดการประชุมหน่วยงานในพื้นที่ชายแดนของทั้งสองฝ่ายเพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นต่อไป

    ขณะที่ นายกฯ โพสต์ ว่า บ่ายวันนี้ ได้หารือกับท่านนายกรัฐมนตรีสอนไซฯ ของ สปป.ลาว เรื่องปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นวาระแห่งชาติของสองประเทศ และเป็นปัญหาระดับภูมิภาค ผมและท่านสอนไซฯ จะร่วมมือกันให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความร่วมมือในระดับพื้นที่ระหว่างจังหวัดและแขวงชายแดนและหน่วยงานความมั่นคงของสองประเทศ

    #Thaitabloid#สำนักข่าวไทยแทบลอยด์#นายกฯ#ข่าวอาชญากรรมวันนี้