สส.พปชร.ชี้ ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องสแกนหน้า สร้างภาระผู้สูงอายุ-ผู้พิการ

163

“สส.กาญจนา”วอน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่อนปรนให้ผู้สูงอายุ-ผู้พิการ หลังระเบียบใหม่ต้องสแกนหน้าทุกครั้งที่ใช้ สร้างภาระการเดินทาง

วันที่ 4 ก.ค. น.ส.กาญจนา จังหวะ สส.ชัยภูมิ เขต 4 พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)กล่าวหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงความเดือดร้อนในกลุ่มผู้สูงอายุในการใช้บัตรประชารัฐ แบบระบบใหม่ ซึ่งมีข้อแตกต่างจากระบบเก่าอย่างสิ้นเชิง โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องใช้แสดงตนและสแกนใบหน้าทุก ๆ ครั้งในการใช้สิทธิ์เพื่อรับสินค้าตามวงเงินที่ได้รับ อนุมัติในรอบเดือน แต่ระบบเก่าผู้ถือบัตรสวัสดิการ แห่งรัฐสามารถที่จะอนุมัติให้ลูกหลานนำบัตรไปใช้แทนได้ เพียงแค่เสียบบัตรและบอกรหัสของบัตร ก็สามารถ รับสินค้าตามวงเงินได้

“ระบบใหม่เช่นนี้ ทำให้ผู้ถือบัตรที่เป็นผู้สูงอายุ และผู้พิการ ไม่สามารถที่จะเดินทางมาสแกนใบหน้าในทุกๆครั้งตามระเบียบใหม่ได้ จึงเป็นภาระกับการเดินทาง ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการไม่สามารถหาเลี้ยงชีพได้  ดิฉันจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่อนปรน ช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการกลุ่มนี้”น.ส.กาญจนา กล่าว

นอกจากนี้สส.ชัยภูมิ เขต 4 พปชร. ยังหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนในการใช้ถนนของพ่อแม่พี่น้องประชาชน อำเภอหนองบัวแดง ถนนสายบ้านหนองไฮพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง ซึ่งเป็นเส้นทาง บ้านนาทุ่งใหญ่ ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง ซึ่งถนนสายดังกล่าวเป็นเส้นทางที่ชาวตำบลกุดชุมแสงต้องใช้เดินทาง ทำธุรกรรมต่างๆ ที่มายังอำเภอ และส่งบุตรหลานมาโรงเรียนในตัวเมือง

“ดิฉันจึงกราบเรียนท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คณะผู้บริหาร และทางหลวงชนบท ให้มีการผลักดันงบประมาณซ่อมแซมผิวจราจรตรงนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องที่ต้องเดินทางมาในตัวเมือง”น.ส.กาญจนา กล่าว

#Thaitabloid #ไทยแทบลอยด์ #กาญจนาจังหวะ #พรรคพลังประชารัฐ #ชัยภูมิ #บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ