‘ผู้ว่าฯชัชชาติ’มอบ 30 เป้าหมายสำคัญ มุ่งสู่ปีที่3 พัฒนาเส้นเลือดฝอย !!

435

วันที่ 4 ก.ค. 67 ที่ กทม.นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7/2567 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า โดยเปิดเผยว่า  วันนี้เป็นการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร มีการมอบเป้าหมายการทำงานให้กับเขต เพื่อที่จะได้รู้ว่า 1 ปีต่อจากนี้เราคาดหวังอะไร ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะเมื่อมอบเป้าหมายไปแล้ว ผู้อำนวยการเขตก็จะมีจุดมุ่งหมายว่าแต่ละวันต้องคิดและทำอะไร เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นรูปธรรม ปีที่แล้วมี 22 เป้าหมาย ปีนี้เพิ่มเป็น 30 เป้าหมาย ได้แก่ ถนนสวย Platinum ถนนสวย Gold ปลูกต้นไม้ 150,000 ต้น ปลูกต้นไม้ยืนต้น 81,000 ต้น สวน 15 นาที  พัฒนาทางเท้าตามมาตรฐานใหม่ เมืองเดินได้ 1,000 เมตรรอบสถานี 136 จุด  ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า และฝาท่อระบายน้ำ ภายใน 7 วัน ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างใหม่ริมถนน ซ่อมแซมไฟฟ้าภายใน 7 วัน  ยกเลิก ยุบรวมหาบเร่แผงลอย 100 จุด โดยให้จัดหาพื้นที่ทำการค้าทดแทน พัฒนา Hawker Center แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม  แก้ไขจุดฝืดจราจร 50 จุด อำนวยความสะดวกจราจร 700 จุด มอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้า แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ 50 จุด ปรับปรุงลานกีฬา 107 แห่ง ปรับปรุงบ้านหนังสือ 91 แห่ง  ปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก 89 แห่ง ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน 350 แห่ง  ความครอบคลุมการจัดเก็บขยะ มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ การเข้าร่วมการคัดแยกขยะ 2,500 สถานประกอบการ ขยะอินทรีย์ 500 ตันต่อวัน การจัดตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน 986 จุด ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาท ส่งเสริมการใช้งบ สปสช. ให้ได้ร้อยละ 80  การบริการประชาชน 100% ตาม BMAQ และ BMA OSS  การขุดลอกท่อ 3,400 กม. เปิดทางน้ำไหล 1,500 กม. ขุดลอกคลอง 150 กม.  BKK Food bank 50 แห่ง โดยมีกลุ่มเปราะบางลงทะเบียน 50,000 ราย ติดตั้งจุดดื่มน้ำในสถานที่ของหน่วยงาน กทม. 200 จุด และในสถานที่เอกชน 2,500 จุด มาตรการด้านฝุ่น ตรวจสอบฝุ่นจากแหล่งกำเนิดโรงงาน 2 ครั้งต่อแห่งต่อเดือนในโรงงาน 269 แห่ง แพลนท์ปูน 103 แห่ง ไซต์ก่อสร้างเขต 152 แห่ง และสำนักการโยธา 306 แห่ง ตรวจสอบยานพาหนะลดฝุ่น 100,000 คัน ตรวจสอบการเผาในที่โล่ง เชื่อมพิกัด HouseID ใน BTAX  376,850 แห่ง การปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง 50 จุด ตรวจสอบห้องน้ำสาธารณะ 5,766 แห่ง ฐานข้อมูลชุมขน 2,004 รวมถึงเรื่องการประชาสัมพันธ์ ยาเสพติด คอร์รัปชัน การผายปากทางเพิ่มความคล่องตัวการจราจร และยังคงเดินหน้าโครงการตรวจสุขภาพต่อเนื่อง

“ทั้งหมดนี้คือเป้าหมายที่จะเป็นตัวสำคัญในการขับเคลื่อนงานให้เป็นรูปธรรม สิ่งที่เห็นการเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพฯ วันนี้ไม่ว่าจะเป็น ต้นไม้ สวน 15 นาที ทางเท้า ไฟแสงสว่าง น้ำไม่ท่วม  ลอกท่อลอกคลอง ก็มาจากการกำหนดเป้าหมายเมื่อปีที่แล้ว เพื่อให้ทุกเขตเดินหน้าไปด้วยกัน และนี่เป็นเป้าหมายของปีที่ 3 ที่จะทำให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมกับกรุงเทพมหานคร และเป็นแนวทางการผลักดันยุทธศาสตร์ที่ลงไปถึงระดับเส้นเลือดฝอย” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าว

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์ #ข่าวอาชญากรรมสังคม #ชัชชาติสิทธิพันธุ์