ที ไลฟ์ รุกขายผ่านช่องทางออนไลน์ให้ลูกค้าออมเงินได้สะดวกยิ่งขึ้น เสิร์ฟผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผลตอบแทนคุ้มค่าให้ลูกค้าเลือกสรร

274


ที ไลฟ์ ประกันชีวิต รุกขายผ่านช่องทางออนไลน์ให้ลูกค้าออมเงินได้สะดวกง่ายยิ่งขึ้น สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ระยะสั้น ที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าและลดหย่อนภาษีได้ ทั้ง 
Smart Saving 10/1 , 10/2 , 10/3 ผ่านเว็บไซต์ https://online.tlife.co.th/ พร้อมรับโปรโมชั่นมากมาย ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2567 

นายวุฒิเลิศ  สุวรรณศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือT Life เปิดเผยว่า จากพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป มีการซื้อสินค้า การลงทุน และการซื้อประกันชีวิตผ่านช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น  บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป จึงได้เพิ่มช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบการออมระยะสั้น ประกอบด้วย Smart Saving 10/1, 10/2, 10/3 ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://online.tlife.co.th/ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายในการออมเงินมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เตรียมของสมนาคุณอีกมากมายให้กับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของบริษัทฯ ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2567โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

               •แบบประกันออมทรัพย์ Smart Saving

แบบประกันออมทรัพย์ Smart Saving 10/1 จ่ายเบี้ยครั้งเดียว คุ้มครองนาน 10 ปี รับเงินคืนเร็วทุกๆ 6 เดือน ลดหย่อนภาษีได้ง่ายๆ เมื่อครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 101%  รวมผลประโยชน์เงินคืนตลอดสัญญา 120% คุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา 110% พร้อมรับของสมนาคุณ ดังนี้ 

·      “สมาร์ทวอทช์ Xiaomi Redmi Watch 3 Active” เมื่อชำระเบี้ยด้วยเงินสด ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป

·      “หูฟังไร้สาย OPlUS TWS” เมื่อชำระเบี้ยด้วยเงินสด ตั้งแต่ 70,000 – 99,999 บาท

แบบประกันออมทรัพย์ Smart Saving 10/2 เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ชำระเบี้ยเพียง 2 ปี  มีเงินจ่ายคืนทุกปี ปีละ 5% ครบกำหนดสัญญารับเงินคืนอีก 188% รับเงินคืนรวมตลอดสัญญา 233% พร้อมคุ้มครองชีวิตสูงสุด 210% ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมสรรพากร พร้อมรับของสมนาคุณ ดังนี้

·      “หม้อทอดไร้น้ำมัน Aconatic 4.5 ลิตร”  เมื่อชำระเบี้ยด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป 

·      “พัดลมไร้ใบพัด Youmi Portable Desk Fan” เมื่อชำระเบี้ยด้วยเงินสดตั้งแต่ 50,000 – 99,999 บาท

·      “แบตเตอรี่สำรอง Eloop E39” เมื่อชำระเบี้ยด้วยเงินสด ตั้งแต่ 30,000 – 49,999 บาท

แบบประกันออมทรัพย์ Smart Saving 10/3 แบบประกันออมทรัพย์ระยะสั้นชำระเบี้ย 3 ปี จ่ายเงินคืนทุกปี ปีละ  6% ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-5 และปีละ 7% ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 6-9 ครบกำหนดสัญญารับเงินคืนอีก 300% รับเงินคืนรวมตลอดสัญญา 358% คุ้มครองชีวิตสูงสุด 330% ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมสรรพากร พร้อมรับของสมนาคุณ ดังนี้

·      “ไมโครเวฟ SAMSUNG ขนาด 20 ลิตร” เมื่อชำระเบี้ยด้วยเงินสด ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป 

·      “เครื่องชงกาแฟอัตโนมัติ ALECTRIC” เมื่อชำระเบี้ยด้วยเงินสด ตั้งแต่ 70,000 – 99,999 บาท

นอกจากนี้ T Life ยังได้เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้ากลุ่มไฮเน็ตเวิร์ธและไดเร็คเซลล์ สามารถใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ได้เช่นเดียวกัน โดยสามารถซื้อแบบประกันออมทรัพย์ Super Saving 2/1 ซึ่งเป็นแบบประกันออมทรัพย์ระยะสั้น 2 ปี จ่ายเบี้ยครั้งเดียว ได้รับความคุ้มครองชีวิต 2 ปี รับผลประโยชน์เงินคืนตลอดสัญญา 104.6% โดยผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ไม่ต้องเสียภาษี และผลตอบแทน 2 ปี สูงถึง 3% เมื่อเปรียบเทียบกับเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์ และแบบประกันออมทรัพย์Super Saving 3/1 แบบประกันออมทรัพย์จ่ายเบี้ยครั้งเดียว ได้รับความคุ้มครองชีวิต 3 ปี รับผลประโยชน์เงินคืนตลอดสัญญา 107.5% โดยผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ไม่ต้องเสียภาษี และผลตอบแทน 3 ปี สูงถึง 3.29% เมื่อเปรียบเทียบกับเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0 2111 0055 ใน วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น. หรือ Line : @tlife  และ E-mail : contactcenter@tlife.co.th