ศาลยุค…5 G..!!!โฆษกศาล เผยฟ้องคดีซื้อขายออนไลน์ แล้วขออายัดเงินฝากของผู้ขายไว้ชั่วคราวทางออนไลน์ได้แล้ว

148

ศาลยุค…5 G..!!!
โฆษกศาล เผยฟ้องคดีซื้อขายออนไลน์ แล้วขออายัดเงินฝากของผู้ขายไว้ชั่วคราวทางออนไลน์ได้แล้ว ผ่านระบบ e-Filing บริการใหม่จากศาลยุติธรรม เพิ่มโอกาสได้เงินคืน

วันที่ 4 ก.ค.2567 นายสรวิศ ลิมปรังษี โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้ศาลยุติธรรมเพิ่มบริการใหม่สำหรับคดีผู้บริโภค ผ่านระบบออนไลน์ e-Filing โดยให้ยื่นคำร้องขออายัดเงินฝากชั่วคราวก่อนการพิพากษาได้ในคดีซื้อขายออนไลน์ของศาลแพ่ง โดยบริการใหม่นี้เป็นการคุ้มครองสิทธิเพิ่มโอกาสโจทก์ที่จะได้รับเงินคืน หรือค่าเสียหายกรณีโจทก์ชนะคดี ซึ่งการยื่นคำร้องขออายัดเงินในบัญชีไว้ชั่วคราวสามารถดำเนินการได้พร้อมกับเมื่อมีการยื่นฟ้องคดีซื้อขายออนไลน์

สำหรับช่องทางการยื่นคำฟ้องคดีและคำร้องขออายัดเงินฝากนั้น เข้าไปได้ที่เว็บไซต์  

https://efiling3.coj.go.th/citizen/login

กรอกข้อมูลและแนบหลักฐานได้ตลอด 24 ชั่วโมง

โดยการซื้อขายออนไลน์นั้นหากซื้อแล้วไม่ได้ของ สินค้าได้รับไม่ตรงปก หรือเจอร้านค้าปลอม เมื่อมีการชำระเงินเข้าบัญชีธนาคารของจำเลยแล้ว โจทก์ที่ได้ยื่นฟ้องคดีซื้อขายออนไลน์สามารถยื่นคำร้องและหลักฐานการซื้อขาย การชำระเงินพร้อมระบุพฤติการณ์ของจำเลย ขอให้ศาลมีคำสั่งอายัดเงินของผู้ขายที่ถูกฟ้องเป็นจำเลยได้ตามจำนวนที่โจทก์จ่ายไปไว้เป็นการชั่วคราวก่อนพิพากษาคดี หากศาลรับคำฟ้องคดีและมีคำสั่งอายัดแล้ว ศาลจะส่งหมายอายัดชั่วคราวไปยังธนาคารเจ้าของบัญชีนั้น และภายหลังหากคดีมี
คำพิพากษาเสร็จสิ้นจนถึงการบังคับคดีโจทก์มีสิทธิขอให้นำเงินในบัญชีที่ถูกอายัดไว้ชั่วคราวมาชำระหนี้ตามคำพิพากษาได้และหากเงินในบัญชีนั้นไม่เพียงพอแก่การชำระหนี้จำเลยยังต้องมีภาระรับผิดชอบชดใช้เงินที่ยังขาดอยู่ให้แก่โจทก์ด้วยทั้งนี้หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อแผนกคดีซื้อขายออนไลน์ ศาลแพ่ง โทร.02-543-2555

#Thaitabloid#สำนักข่าวไทยแทบลอยด์#
โฆษกศาล#e-Filing
#ศาลยุค5G#ข่าวอาชญากรรมวันนี้#คดีซื้อขายออนไลน์