แอดบนเมนู
หน้าแรกแท็กนายนพดล ปัทมะ

นายนพดล ปัทมะ

“นพดล” หวังสมาชิกสภามองข้ามประโยชน์ส่วนตัวร่วมแก้รธน.

<!--[CDATA[ นายนพดล ปัทมะ สมาชิกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่รัฐสภาโหวตรับหลักการญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้ตั้ง สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ว่า ตนหวังว่า สมาชิกรัฐสภา และเชื่อว่าในใจสมาชิกรัฐสภาคงจะมองข้ามประโยชน์ส่วนตนในปัจจุบัน ไปยังประโยชน์ส่วนรวมในอนาคต เพราะประเทศไทยสมควรมีกติกาที่เป็นประชาธิปไตย เป็นธรรม และมีมาตรฐานสากลมาใช้บังคับ ซึ่งถ้าเรามีเจตนาดีก็ไม่เกินความสามารถที่จะร่างรัฐธรรมนูญที่ดีได้ อีกไม่กี่สัปดาห์ คาดว่าจะมีการพิจารณาญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแล้ว เรารอได้ และพี่น้องประชาชนคงจะติดตามเรื่องนี้ว่าการที่รัฐบาลแถลงเป็นนโยบายเร่งด่วนว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่รัฐบาลไม่เสนอญัตติร่างแก้ไขด้วยตนเอง แต่ให้ส. ส. พรรคร่วมรัฐบาลเสนอนั้น ท้ายที่สุดจะผ่านสภาหรือไม่...

“นพดล” ชงรัฐเปิดฟังความเห็นปชช.ปมใช้เงินกู้ฟื้นฟูศก.

<!--[CDATA[ นายนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึง เงินกู้ 4 แสนล้านบาท ที่จะกู้มาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายหลังวิกฤตโควิด-19 ซึ่งภาครัฐจะเป็นคนกู้และคนไทยจะเป็นคนใช้หนี้นั้น ว่า ตนเห็นว่าในการใช้เงินนั้นต้องใช้คุ้มค่าและใช้อย่างถูกต้อง โดยรัฐบาลต้องใช้เงินให้คุ้มค่าและสามารถสร้างงานรวมถึงฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมได้จริง และถึงแม้จะมีคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้และมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อติดตามตรวจสอบการใช้เงินแล้วก็ตาม ตนขอเสนอให้รัฐบาลเพิ่มการรับฟังความเห็นทางออนไลน์จากประชาชนในท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เกษตกรเจ้าของกิจการเอสเอ็มอี นักธุรกิจ และภาคส่วนต่างๆว่าโครงการต่างๆที่จะนำเงินกู้มาใช้ดำเนินการนั้นมันคุ้มค่าและสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมได้จริงหรือไม่ หรือมีข้อเสนอที่ควรนำเงินกู้ไปใช้อย่างไร เพื่อการใดที่ดีกว่า ตรงตามความต้องการของคนในท้องถิ่นหรือไม่ เช่น บางชุมชนชาวบ้านอาจต้องการแหล่งน้ำมากกว่าทำถนนคอนกรีต เป็นต้น ตนจึงเห็นว่าการเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนทางออนไลน์จะเป็นประโยชน์มากเนื่องจากเป็นการเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน...

“นพดล” แนะใช้เงินกู้ฟื้นฟูศก.อย่างมียุทธศาสตร์

<!--[CDATA[ นายนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศ กล่าวถึงการใช้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ ว่า ควรใช้อย่างมียุทธศาสตร์และคุ้มค่า ขอเสนอให้รัฐบาลจัดสรรงบหรือแก้ไข พ.ร.ก. กู้เงิน ให้สามารถใช้เงินกู้ไปสร้างงาน สร้างรายได้และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปในคราวเดียวกัน เช่นปลูกป่าขนานใหญ่ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำและป่าเสื่อมโทรม เพื่อแก้ปัญหาโรคร้อนอย่างจริงจัง เพราะแม้เราจะผ่านวิกฤตโควิด แต่ยังมีวิกฤตเศรษฐกิจ และต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก ซึ่งกระทบต่ออนาคตของมนุษยชาติและความมั่นคงทางอาหาร ถ้าไม่เริ่มใส่ใจและหาทางป้องกันแต่เนิ่นๆ ปัญหาจะรุนแรงกว่าวิกฤตโควิด 19 อย่างเทียบกันไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภัยแล้ง น้ำท่วม...

“นพดล” จี้ศธ.คืนห้องเรียนปลอดภัยเร็วที่สุด

<!--[CDATA[ นายนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ กล่าวถึงการเรียนออนไลน์พบว่ามีปัญหาความไม่พร้อมหลายเรื่อง ทั้งผู้ปกครองต้องมีค่าใช้จ่ายซื้อมือถือ เสียค่าเน็ต ระบบอินเทอร์เน็ตล่ม เป็นต้น เห็นว่า 1. การเรียนออนไลน์แม้มีประโยชน์ แต่ควรเป็นการเรียนเสริมการเรียนในห้องเรียน เนื่องจากการสื่อสารสองทางหรือการปฏิสัมพันธ์แบบผู้เรียนเจอครูในห้องจะทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีกว่า เช่นการตั้งคำถาม การกระตุ้นให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์ โดยเฉพาะเด็กเล็กชั้นอนุบาลและประถมศึกษานั้น การเรียนออนไลน์ไม่ได้ผลดีเหมือนผู้เรียนที่อายุมาก 2. ความไม่พร้อมของระบบอินเทอร์เน็ตในบางพื้นที่ และเครื่องมืออุปกรณ์ยังไม่พร้อม เด็กจากครอบครัวยากจนจะพร้อมน้อยกว่า สะท้อนความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จึงมีคำถามว่ารัฐบาลทำงานเกือบ...

“นพดล” แนะรัฐรับฟังชั่งนน.คุมเชื้อกับคืนความสุขให้ปชช.

<!--[CDATA[ นายนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงเสียงเรียกร้องจากทั้งฝ่ายการเมืองและนักธุรกิจไทยให้คลายล็อก ว่า เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อมีจำนวนน้อย หลายจังหวัดไม่มีผู้ติดเชื้อติดต่อกันหลายวันและเศรษฐกิจได้รับผลกระทบอย่างมากจากการล็อกดาวน์ คาดการณ์ว่าจะมีคนตกงานนับล้าน อาจมีกิจการต้องปิดตัวลงเพิ่มขึ้น ตนจึงเห็นว่าแม้รัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อการบริหารงานและการตัดสินใจทางการเมืองของตนก็ตาม แต่ปัญหาเศรษฐกิจครั้งนี้สาหัสและกว้างขวางกระทบคนทั้งประเทศ ตนจึงตั้งข้อสังเกตว่า ในการจัดการการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด- 19 อาจใช้อำนาจตามกฎหมายทำให้เกิดระยะห่างทางกายภาพเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่ระบาดได้ เช่นการปิดกิจการ ปิดโรงเรียน ห้ามเข้าประเทศ แต่ความท้าทายของรัฐบาลต่อไปนี้คือการจัดการกับเศรษฐกิจ ทั้งนี้ นายนพดล กล่าวว่า ตนไม่แน่ใจว่ารัฐบาลตระหนักถึงความซับซ้อนของเศรษฐกิจแค่ไหน โดยการคลายล็อกช้าก็ย่อมทำให้แผลเศรษฐกิจบาดลึกมากขึ้น และมีผลโพลที่ประชาชนต้องการให้ยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน รัฐบาลควรรับฟังและต้องชั่งน้ำหนักระหว่างการคุมตัวเลขการติดเชื้อกับการคืนความเป็นปกติสุขให้ประชาชน ...
20,831แฟนคลับชอบ
3,877ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Hot Topics