นายนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศ กล่าวถึงสถานการณ์ฝุ่นพิษ pm 2.5 ในเชียงใหม่และหลายจังหวัดในภาคเหนือ ว่า เกิดขึ้นต่อเนื่องมาระยะหนึ่ง และเห็นนายกรัฐมนตรีกำชับให้ทางจังหวัดแก้ปัญหาไฟป่าและคุณภาพอากาศ ซึ่งตนเห็นใจพี่น้องชาวเหนือเป็นอย่างยิ่ง จึงขอเสนอให้รัฐบาลได้ระดมทรัพยากร
และสรรพกำลังและเพิ่มมาตรการเป็นสองเท่าในการจัดการดับไฟเพื่อลดฝุ่น pm 2.5 โดยเร็ว โดยตนมีข้อเสนอ 4 ข้อคือ 1. เอกซเรย์พื้นที่และจุดไฟไหม้หรือฮอตสปอตในพื้นที่จังหวัดต่างๆเพื่อระบุตำแหน่งของหมู่บ้าน ตำบล ป่า หรือเขตอุทยาน อีกทั้งเพื่อให้ทราบว่าไฟเริ่มไหม้และเกิดมานานเพียงใด 2. กำหนดผู้รับผิดชอบ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายอำเภอ ผู้ว่าฯเพื่อรับผิดชอบในพื้นที่ของตน ส่วนกระทรวงทรัพยากรฯ ให้ดูแลดับไฟในพื้นที่ป่าและเขตอุทยาน และต้องประเมินความสำเร็จในแต่ละพื้นที่ 3. ควรจัดตั้ง วอร์รูมส่วนหน้าในภาคเหนือและมอบรองนายกรัฐมนตรีไปบัญชาการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม และเพิ่มงบประมาณในการซื้อวัสดุ เครื่องมือ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร และประชาชนที่ร่วมในการดับไฟ 4. ส่วนที่อ้างว่ามีจุดไฟไหม้ในประเทศเพื่อนบ้านที่ฝุ่นควันลอยข้ามมาในไทยนั้น รัฐบาลควรมอบให้รัฐมนตรีติดต่อประเทศเพื่อนบ้านเพื่อขอความร่วมมือแก้ปัญหาในประเทศของเขาโดยเร็ว ไม่ควรให้เฉพาะกรมควบคุมมลพิษไปแก้ปัญหา เนื่องจากเรื่องนี้เร่งด่วนและต้องประสานงานระดับประเทศ

ดังนั้น ขอวิงวอนรัฐบาลได้ตระหนักถึงความทุกข์แสนสาหัสของชาวบ้านที่ต้องหายใจเอาฝุ่นพิษวันแล้ววันเล่าโดยไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้หายใจเอาอากาศสะอาดเมื่อใด คิดเสียว่าคือลูกหลานและญาติ เรื่องนี้เร่งด่วนมากและตนเห็นว่าเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่ต้องแก้ไขด่วน