นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ว่าได้มอบหมายสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร วางแนวทางจัดประชุมที่ห้องประชุมพระสุริยัน ในช่วงเดือนพฤษภาคม เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งสำนักงานฯ ได้เตรียมมาตรการ คือ จัดที่นั่งประชุมเว้นระยะห่างตามมาตรฐานเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ซึ่งจะจัดให้นั่งทั้งด้านบนจำนวน 300 ที่นั่ง และด้านล่างอีกประมาณ 800 ที่นั่ง หากเมื่อมีการเปิดสมัยประชุมแล้ว แต่สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น ก็ต้องหาวิธีการเตรียมการไว้ตั้งแต่เวลานี้ ดังนั้น การให้นั่งห่างกันน่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดและพยายามให้ทุกคนได้รับความปลอดภัยมากที่สุด ทั้งนี้ เมื่อเปิดประชุมแล้วจะต้องมีการทำความสะอาดสภาและตรวจคัดกรองเข้มข้นมากขึ้น พร้อมทั้งฝากความห่วงใย ไปยังทุกคนอย่าประมาท ต้องระมัดระวังตัวเองให้ดี เว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรค

ส่วนความคืบหน้าการประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น จะสามารถพิจารณาวาระที่ 1 ได้ในช่วงต้นเดือนมิถุนายนและไม่จำเป็นต้องเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ เนื่องจากรัฐธรรมนูญกำหนดให้สามารถพิจารณาเป็นวาระแรกได้ เมื่อมีการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ เพราะเป็นเรื่องด่วน แต่ต้องรอผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษในวันนี้ก่อน