นายนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ขอเรียกร้องแทนประชาชนที่ตกงาน ขาดรายได้ และเดือดร้อนจากโควิด 19 ไม่มีเงินซื้ออาหาร นอนตามที่สาธารณะ มีข่าวคนฆ่าตัวตาย อยากให้รัฐบาลเห็นใจและเจ็บปวดไปกับผู้ยากไร้ในช่วงเวลานี้ เสนอเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ให้การเยียวยาเป็นแบบถ้วนหน้า และรวดเร็วมากกว่าที่ทำกันอยู่ โดยเสนอว่า 1. ตั้งวอร์รูมทำเรื่องเยียวยาโดยเฉพาะ เพื่อให้การเยียวยารวดเร็วขึ้น ซึ่งฐานข้อมูลภาครัฐมีมากมาย ทั้งคนจน เกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ค้ารายย่อย เป็นต้น ต้องทำงานแข่งกับเวลา 2. การเยียวยาในขณะนี้ควรใช้หัวใจ มากกว่าเอไอ AI ยึดหลัก ถ้วนหน้าทันทีและทั่วถึง โครงข่ายรองรับทางสังคม social safety net ยามนี้ต้องถี่เพื่อช่วยคนตัวเล็กตัวน้อยให้มากที่สุดตนเห็นว่าจำนวนคนที่ได้รับเงิน 5000 บาท ยังน้อยกว่าคนที่ลงทะเบียนขอรับการเยียวยามากจนน่าตกใจ เห็นบางกลุ่มต้องอุทธรณ์อีก และยังมีอีกหลายกลุ่มที่รอการเยียวยาจากภาครัฐ จะใช้เกณฑ์เยียวยาทุกครอบครัวหรือให้ทุกคนยกเว้นผู้มีเงินเดือนและอยู่ในระบบประกันสังคมก็รีบตัดสินใจ ที่เสนอมาไม่ได้ต้องการตีกินทางการเมือง แต่ต้องการให้ประชาชนมีกินสงสารประชาชนที่เดือดร้อนแสนสาหัส เจ็บและจนจากโควิด 19 อยากให้คนทำงานที่มีเงินเดือนประจำเข้าใจหัวอกของคนไม่มีรายได้ บางคนลำบากจนต้องเอาครกไปจำนำแล้ว