นายนพดล ปัทมะ อดีต รมว ต่างประเทศกล่าวว่า เห็นหลายพรรคแสดงความประสงค์อย่างแรงกล้าที่จะขอทำงานในกระทรวงด้านเศรษฐกิจ แต่ยังไม่เห็นพรรคใดแสดงเจตจำนงค์อย่างชัดเจนที่อยากจะเข้าไปบริหารกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งๆที่ช่วงหาเสียงเลือกตั้งก็พร่ำบอกประชาชนว่าการพัฒนาคนและปัญหาคุณภาพการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญและเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข แต่พอเอาเข้าจริงก็ไม่เห็นใครแสดงความประสงค์ให้ประชาชนได้เห็นอย่างชัดเจน ซึ่งน่าเสียดาย

ตนจึงรู้สึกเป็นห่วงการผลักดันเรื่องการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลใหม่ว่าจะเอาจริงแค่ไหน จะมีรัฐมนตรีที่รู้เรื่องการศึกษา และมีฝีมือในการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาการศึกษาหรือไม่ อย่างไรก็ตาม คงต้องรอดูนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และตัวรัฐมนตรี และคงต้องให้โอกาสได้ทำงานก่อน จึงจะวิจารณ์ได้มากกว่านี้

“ผมเห็นว่ากระทรวงศึกษาฯสำคัญที่สุดกระทรวงหนึ่ง งานพัฒนาคน ด้วยการสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพการศึกษาเป็นงานยากและต้องใช้เวลา ไม่เหมือนสร้างตึกหรือถนน แต่ก็ต้องทำอย่างเร่งด่วน มุ่งมั่น เดินให้ถูกทิศ อย่างมีประสิทธิภาพ และต้องทำให้เป็นวาระแห่งชาติให้ได้ จึงจะมีโอกาสสำเร็จ” นายนพดล กล่าว