แอดบนเมนู
หน้าแรกแท็กสำนักงานประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม

“นันทชัย” ย้ำสนง.ประกันสังคมมีเงินเพียงพอจ่ายทุกกรณี

<!--[CDATA[ นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักเงินสมทบ ชี้แจงถึงเงินกองทุนประกันสังคมที่อยู่ในส่วนของการลงทุน 2.03 ล้านบาท โดยร้อยละ 82 จะนำไปลงทุนในหลักตลาดทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง และมีการลงทุนในพันธบัตรของรัฐวิสหกิจ ที่กระทรวงการคลังเข้ามาค้ำประกันให้เป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้นร้อยละ 18 ประกันสังคมได้ลงทุนในหน่วยลงทุนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน หรือ infrastructure ซึ่งอยู่ในทองคำ และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ จึงขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจในความมั่นคง เสถียรภาพของกองทุน และยืนยันว่าสำนักงานประกันสังคมมีความพร้อม และมีเงินเพียงพอ ที่จะจ่ายสิทธิประโยชน์ในทุกกรณี ทั้งนี้ ในการลงทุนนั้นมีคณะกรรมการประกันสังคมกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด...

“ประกันสังคม” แจงจ่ายเงินผู้ประกันตนแล้ว 455,717 ราย

<!--[CDATA[ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ขณะนี้ผู้ประกันตนนะครับมายื่นขอใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น 1,177,841 ราย ซึ่งได้มีการยื่นมาตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค.- 2 พ.ค. 63 แต่เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ามีข้อมูลที่ยื่นซ้ำหรือไม่ใช่ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จำนวน 219,537 ราย แต่เมื่อนำจำนวนที่ยื่นมาหักลบกับจำนวนที่ผู้ที่ยื่นซ้ำและไม่ใช่เป็นผู้ที่มีสิทธิ์ ทำให้เหลือผู้ที่มีสิทธิ์ทั้งสิ้น 958,304 ราย โดยจะดำเนินการจ่ายได้ก็คือตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้...

เพิ่มช่องทางพร้อมเพย์รับเงินบำนาญชราภาพ

<![CDATA[สำนักงานประกันสังคม เพิ่มช่องทางการให้บริการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกรณีบำนาญชราภาพผ่านบริการพร้อมเพย์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตน ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการรับเงินผ่านธนาคารกรณีรับเงินบำนาญชราภาพครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท และไม่ต้องยื่นสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารกับสำนักงานประกันสังคม ในการขอรับประโยชน์ทดแทน โดยผู้ประกันตนสามารถดำเนินการลงทะเบียนพร้อมเพย์ ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารที่ผู้ประกันตนเปิดบัญชีไว้ ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถติดต่อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีบำนาญชราภาพ ผ่านบริการพร้อมเพย์หรือแจ้งเปลี่ยนแปลง การขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีบำนาญชราภาพจากการรับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เป็นผ่านบริการพร้อมเพย์ ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่ผู้รับเงินบำนาญชราภาพยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทน ได้แล้ววันนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือผ่านโทรศัพท์สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกันสังคมมี 1.6 แสนล้านจ่ายโควิดทันที

<![CDATA[นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ทางสำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 หลังประกาศกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 17 เมษายนที่ผ่านมาได้เร่งดำเนินการเตรียมจ่ายเงินให้กับผู้ลงทะเบียน ที่ผ่านการตรวจสอบ โดยคาดว่ารอบแรกจะมีผู้ได้รับเงินอยู่ที่ประมาณ 8,000 ราย อย่างไรก็ตาม ทางสำนักงานประกันสังคมยืนยันว่า ทางสำนักงานมีเงินเพียงพอในสำรองจ่ายเพื่อเยียวยาประชาชนจะได้รับผลกระทบ โดยมีเงินในกองทุนกรณีว่างงานวงเงิน 160,000 ล้านบาท ที่สามารถดำเนินการได้ทันที ขณะที่การจ่ายจะจ่ายให้จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น หรือผู้ประกอบการสามารถกลับมาเปิดกิจการได้ ทั้งนี้ อยากให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบและลูกจ้าง เร่งแจ้งรายละเอียดเข้ามา...

ประกันสังคมแจงกรณีซื้อหุ้น LH

<![CDATA[นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่าสำนักงานฯ ได้มีการซื้อหุ้น LH ในวันที่ 2 เมษายน 2563 ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ จำนวน 8 ล้านหุ้น ราคา 6.6051 บาทต่อหุ้น ในราคาปิด 6.65 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้ ถือหุ้นรวมเป็น...
20,831แฟนคลับชอบ
3,872ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Hot Topics