นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ทางสำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 หลังประกาศกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 17 เมษายนที่ผ่านมาได้เร่งดำเนินการเตรียมจ่ายเงินให้กับผู้ลงทะเบียน ที่ผ่านการตรวจสอบ โดยคาดว่ารอบแรกจะมีผู้ได้รับเงินอยู่ที่ประมาณ 8,000 ราย

อย่างไรก็ตาม ทางสำนักงานประกันสังคมยืนยันว่า ทางสำนักงานมีเงินเพียงพอในสำรองจ่ายเพื่อเยียวยาประชาชนจะได้รับผลกระทบ โดยมีเงินในกองทุนกรณีว่างงานวงเงิน 160,000 ล้านบาท ที่สามารถดำเนินการได้ทันที ขณะที่การจ่ายจะจ่ายให้จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น หรือผู้ประกอบการสามารถกลับมาเปิดกิจการได้

ทั้งนี้ อยากให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบและลูกจ้าง เร่งแจ้งรายละเอียดเข้ามา เพื่อทางสำนักงานจะได้วินิจฉัยโดยเร็ว
ส่วนการแจ้งข้อมูลให้กับลูกจ้างและผู้ประกอบการนั้นในทุกขั้นตอนมีการแจ้งผ่านเอสเอ็มเอสทันทีหลังมีการตรวจสอบ เพื่อให้ได้รับทราบความคืบหน้าในทุกระยะ