แอดบนเมนู
หน้าแรกแท็กศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรธน.นัดไต่สวนพยานบุคคลส.ส.ถือหุ้นสื่อ 4 ส.ค. นี้

<!--[CDATA[ ศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่คำวินิจ กรณี ศาลปกครองสูงสุด ส่งคำโต้แย้งของผู้ฟ้องคดี รวม 2 คำร้อง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 212 ว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา 42 วรรคหนึ่ง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 38,50(1) (2)และ (10)...

“สิระ” รอด! ศาลรธน.วิจฉัยไม่สิ้นสุดสมาชิกภาพส.ส.

<!--[CDATA[ ศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาพิจารณากรณีที่ ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายสิระ เจนจาคะ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (7) ประกอบมาตรา 185 (1) หรือไม่ กรณีคดีถูกร้องใช้ตำแหน่งหน้าที่แทรกแซงข้าราชการประจำ ระหว่างลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติโดยเสียงข้างมาก (7 : 1) วินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101(7)...

“ศาลฎีกา”เลือกผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 3 ท่าน

วันนี้ (1 สิงหาคม 2562) นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรมศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 09.30 นาฬิกา ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกานัดประชุมเพื่อลงมติเลือกผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน 3 คน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 200 วรรคหนึ่ง (1) และวรรคสอง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ...

ศาลรัฐธรรมนูญหยิบยกคดี ‘ธนาธร’ ถือหุ้นวี-ลัคมีเดีย เข้าที่ประชุมหารือ

แต่ยังไม่มีข้อสรุปเปิดศาลไต่สวนหรือจะนัดวันลงมติวินิจฉัยเลย ]

ขอร้องอย่าด่า! ‘พรเพชร’ ชี้ ‘ชวน’ แค่ทำตามหน้าที่

ส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
20,831แฟนคลับชอบ
3,871ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Hot Topics