นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. สิ้นสุดลงเฉพาะตัว เพราะเหตุเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ หรือไม่ ว่า ตามกระบวนการหากมีผู้ยื่นคำร้องเข้ามา ในฐานะประธานสภาฯต้องทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด เช่นเดียวกับคำร้องที่ให้ตรวจสอบ ส.ส. ถือหุ้นสื่อ ทั้งนี้ ระยะเวลาการพิจารณาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลรัฐธรรมนูญ