นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวถึงกรณีการเสนอญัตติด่วน เพื่อให้ที่ประชุมสภาฯ ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการต่ออายุสัมปทานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือค่าโง่ทางด่วน ว่า ในขณะนี้ตนทราบมาว่า นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ทำหนังสือไปถึงการทางพิเศษ หรือ กทพ.เพื่อให้ดำเนินการส่งหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อหารือเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ร่วมทุน 2562 เพื่อให้เกิดความชัดเจนและปฏิบัติได้ถูกต้องก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) และระหว่างรอผลการพิจารณาของ สคร.ให้ กทพ.นำข้อสังเกตของ อัยการสูงสุด (อสส.) ไปพิจารณาดำเนินการให้เกิดความชัดเจน และครบถ้วนและสอดคล้องกับมติ ครม.มติคณะกรรมการ กทพ.และคณะกรรมการกำกับฯ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามขั้นตอนของกฎหมาย ก่อนเสนอ ครม.ต่อไป ซึ่งตนต้องขอขอบคุณนายอาคม และ ครม.ชุดปัจจุบัน ที่คำนึงถึงค่าเสียหายของประเทศชาติเป็นหลัก เพราะถ้าการดำเนินการอยู่ในขั้นตอนนี้ ตนก็มั่นใจว่าจะยังไม่มีการบรรจุวาระเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุม ครม.ในวันอังคารที่จะถึงแน่นอน

“ในวันที่ 10 – 11 กรกฎาคมนี้ จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฏร ซึ่งญัตติค่าโง่ทางด่วนได้ถูกบรรจุเป็นวาระเรื่องด่วนเรื่องแรก น่าจะได้อภิปรายและตั้งกรรมาธิการฯ ได้ในวันพุธช่วงบ่ายหรือพฤหัสบดี ตนก็อยากจะขอเชิญชวนให้ประชาชนทั่วประเทศติดตามการอภิปราย ที่จะมีการถ่ายทอดสดทางช่องโทรทัศน์รัฐสภา ช่อง 10 ด้วย เนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่จะเกิดความเสียหายกับประเทศหลายแสนล้านบาท” นพ.ระวี กล่าว