ศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่คำวินิจ กรณี ศาลปกครองสูงสุด ส่งคำโต้แย้งของผู้ฟ้องคดี รวม 2 คำร้อง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 212 ว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา 42 วรรคหนึ่ง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 38,50(1) (2)และ (10) มาตรา 51 และมาตรา 53 หรือไม่ โดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ไม่ขัดหรือแย้งต่อ รัฐธรรมนูญ มาตรา 38,50(1) (2)และ (10) มาตรา 51 และมาตรา 53

พร้อมกันนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีคำสั่ง กรณีประธานสภาผู้แทนราษฏร ส่งคำร้องของให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 รวม 3 คำร้อง กรณีสมาชิกภาพ ส.ส.จำนวน 64 คน สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(3) หรือไม่ (ถือหุ้นสื่อ) ว่า ศาลรัฐธรรมนูญ กำหนดวันนัดไต่สวนพยานบุคคลราย น.ส.ภาดาห์ วรกานนท์ ผู้ถูกร้องที่ 20 และนายธัญญ์วารินทร์ สุขพิศิษฐ์ ผู้ถูกร้องที่ 2 ในวันอังคารที่ 4 ส.ค.นี้ เวลา 09.30 น.