แอดบนเมนู
หน้าแรก แท็ก นายพรเพชร วิชิตชลชัย

นายพรเพชร วิชิตชลชัย

“พรเพชร” เสียดายฝ่ายค้านไม่ร่วมกมธ.แก้รธน.

<!--[CDATA[ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา กล่าวถึงปัญหาที่ทางคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 6 ฉบับ ก่อนรับหลักการ ต้องกลับไปพิจารณา คือ การที่มีกรรมาธิการไม่ครบทุกฝ่าย และต้องเข้าใจว่ามีหน้าที่ในการศึกษาในกรอบระยะเวลาสั้นๆเพียง 30 วัน ซึ่งผลการศึกษาที่ออกมา ต้องไม่ใช่การจะล้มร่างใดร่างหนึ่ง แต่การหารือในคณะกรรมาธิการฯ จะได้ผลดีกว่าการถกเถียงในห้องประชุมรัฐสภา โดยส่วนตัวรู้สึกเสียดายที่พรรคการเมืองบางพรรค ไม่ได้เข้าร่วมในคณะกรรมาธิการฯ ชุดนี้ เพราะหากได้เข้าร่วมก็จะได้เห็นจุดอ่อนจุดแข็งในแต่ละร่าง และนำไปสู่การแก้ไข ทั้งนี้ การที่พรรคร่วมรัฐบาลเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการฯ...

“พรเพชร” รับต้องทำความเข้าใจนศ.

<!--[CDATA[ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา กล่าวถึงข้อเรียกร้องกลุ่มนักศึกษาให้ยุบสมาชิกวุฒิสภาภายในเดือนกันยายน หากไม่ดำเนินการจะมีการยกระดับการชุมนุมว่า ข้อเรียกร้องดังกล่าวเป็นข้อเรียกร้องของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งต้องไปพิจารณาและหารือกับ ส.ว. คนอื่น โดยในแง่ของความเป็นไปได้จำเป็นต้องดำเนินการทุกขั้นตอนตามกฎหมาย และคงจะเป็นไปได้ยากในทางนิติบัญญัติที่จะทำให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน เพราะไม่น่าจะทัน จึงต้องทำความเข้าใจกับกลุ่มนักศึกษา และการคงอยู่ ของ ส.ว. รวมทั้งการคงอยู่ของฝ่ายบริหารต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ดังนั้นจะบอกให้คนนั้นคนนี้ออก หรือแม้กระทั้งข้าราชการตัวเล็กๆ ที่จะต้องให้ไปจากราชการ ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมาย คงจะไปใช้มาตรการอะไรที่บอกไม่ได้ว่ามาจากอำนาจอะไร ก็คงเป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจกับน้องๆ นอกจากนี้ นายพรเพชร ยังกล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า...

วุฒิสภาแจง “สุชาติ” ไม่มีลักษณะต้องห้ามนั่งปปช.

<!--[CDATA[ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ออกเอกสารชี้แจงกรณีนายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นกรรมการป้องกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติ แต่ปรากฎว่ามีการร้องเรียนคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 11(18) ของ พรป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 เนื่องจากพ้นจากตำแหน่ง สนช. มาไม่ถึง 10 ปี โดยคณะกรรมการสรรหา ป.ป.ช. พิจารณาและมีมติ ว่า กรณีการเคยดำรงตำแหน่งของนายสุชาติ ไม่ถือว่าเป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาแต่ประการใด ดังนั้น...

“พรเพชร” แถลงชะลอทูลเกล้าฯ “สุชาติ” นั่งป.ป.ช.

<!--[CDATA[ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา แถลงชี้แจงกรณีการสรรหาและให้ความเห็นชอบนายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา และนายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข เป็นกรรมการ ป.ป.ช. ว่า การสรรหาองค์กรอิสระ ผู้ที่ตรวจสอบคุณสมบัติคือคณะกรรมการสรรหา ส.ว. มีหน้าที่เพียงตั้งคณะกรรมาธิการตรวจสอบประวัติและจริยธรรมและลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเท่านั้น แต่หากมีปัญหาเรื่องของคุณสมบัติ สว.ไม่มีอำนาจทักท้วงเพราะ รัฐธรรมนูญมาตรา 203 วรรค 5 กำหนดไว้ ว่า...

ส.ว.เตรียมพิจารณาบุคคลได้รับเสนอชื่อนั่งปปช.

<!--[CDATA[ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา มีคำสั่งนัดสมาชิกประชุมวุฒิสภาครั้งที่สอง สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 โดยมีเรื่องด่วนให้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 รวมถึงพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว คือรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องความเป็นไปได้และกำหนดแนวทางบูรณาการพัฒนา เพื่อให้เกิดโรงไฟฟ้าชุมชนจากขยะ เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน ที่คณะกรรมาธิการพลังงานพิจารณาเสร็จแล้ว จากนั้นพิจารณาเรื่องที่เสนอใหม่ ขอให้วุฒิสภาพิจารณา เพื่อมีมติให้เปิดเผยบันทึกการประชุมจำนวน 9...
20,831แฟนคลับชอบ
2,508ผู้ติดตามติดตาม

Hot Topics

ผบ.ตร. เซ็นคำสั่ง “ตำรวจชุดปฎิบัติการฯ” ต้องสวมเสื้อกั๊กออกทำงาน

เมื่อวันที่ 29 ก.ย. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มีหนังสือคำสั่ง ตร. ที่ 438/2565 ลงวันที่ 28 ก.ย. เรื่อง การกำหนดให้ใช้เสื้อกั๊กแบบสวมทับสำหรับข้าราชการตำรวจชุดปฏิบัติการนอกเครื่องแบบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใจความว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้ใช้เสื้อกั๊กแบบสวมทับ สำหรับข้าราชการตำรวจชุดปฏิบัติการนอกเครื่องแบบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน...

“บิ๊กปั๊ด-บิ๊กเด่น” เปิดปฏิบัติการทลายรัง “พ่อค้าปืนออนไลน์” เจ้าใหญ่ภาคเหนือ สารภาพทำขายมาเกิน 500 กระบอก

ปัจจุบันมีคดีเกี่ยวกับการใช้ "อาวุธปืน" เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก บางคดีเป็นเหตุที่อุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้วางแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวทุกมิติ โดยเล็งเห็นถึงต้นเหตุหนึ่งที่สำคัญ ซึ่งเกิดจาก "ปืนหาง่าย ซื้อง่ายขายคล่องทางโลกออนไลน์” จึงสั่งการให้ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์...

ตร. ส่งตำรวจออกช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน จากพายุ”โนรู (NORU)” เปิดสายด่วน 191,1599 และ 1193 ตลอด 24 ชม.

จากกรณี พายุไต้ฝุ่น "โนรู (NORU)" เคลื่อนตัวเข้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ จ.อุบลราชธานี เมื่อคืนวันที่ 28 กันยานยน ที่ผ่านมา และกำลังเคลื่อนตัวไปยังจังหวัดอื่นๆ ส่งผลให้หลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนัก น้ำท่วมขัง หลายครัวเรือนเดือดร้อน ต้องอพยพหนีน้ำ