นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ประกอบด้วยหน้ากากเฟซชิลด์ (Face Shield) จำนวน 5,800 ชิ้น, เสื้อคลุมใช้ครั้งเดียว จำนวน 7,900 ตัว และเจลแอลกอฮอล์ขนาด 9 ลิตรจำนวน 150 ขวด เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลระดับอำเภอที่ขาดแคลนจำนวน 19 แห่ง ใน 9 จังหวัด สำหรับใช้ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านบริการฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ไทย

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม ของวุฒิสภา ที่ห่วงใยและเห็นความสำคัญของบุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการช่วยเหลือ และแบ่งปัน ซึ่งก่อนหน้านี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการแจกหน้ากากอนามัยแบบผ้า และเจลแอลกอฮอล์ แก่ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ รวมทั้งพระภิกษุสงฆ์