นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาล เตรียมออก พ.ร.ก.3 ฉบับเพื่อใช้ในการ ช่วยเหลือประชาชนและแก้ไขปัญหา จากโควิด-19 ว่า ได้ติดตามอยู่ ยังไม่เห็นรายละเอียด แต่ในเบื้องต้นเห็นด้วยกับการที่ กู้เงินในประเทศ ไม่ได้กู้จากต่างประเทศ และกำลังศึกษาเพื่อเตรียมเสนอแนะ ไปยังรัฐบาลต่อไป

ด้านนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา เปิดเผยว่า ส่วนหนึ่งได้มีการพูดคุย กันในระดับหนึ่ง และเห็นว่า วุฒิสภาซึ่งเป็นเสาหลักของสังคมควรมีส่วนในการช่วยเหลือประชาชน ซึ่งมีการเสนอหลากหลาย บางคนเสนอให้หักเงินเดือน 3 เดือน แต่ในเบื้องต้น เห็นว่าน่าจะหัก เงินเดือนคนละ 50,000 บาท ซึ่งจะได้ ประมาณ 12 ล้านบาท ส่งไปกระจายสนับสนุนตามโรงพยาบาลต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา โดยเชื่อว่า สมาชิกส่วนใหญ่ น่าจะไม่ขัดข้อง ทั้งนี้ ในส่วนของตน ได้ขอรับเงินบริจาคจากเพื่อนๆ และส.ว. ส่วนหนึ่ง ทำโครงการช่วยเหลือคนเร่ร่อน และคนไร้ที่พึ่ง โดย นำหน้ากากอนามัย และทำอาหารไปแจกจ่าย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน