นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา และ ส.ว.ส่วนหนึ่ง อาทิ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ รับมอบชุดกันฝนและหน้ากาก Face Shield จากบริษัท พี.อาร์.เอ็ม กรุ๊ป (ไทย) จำกัด เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลสำหรับป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 โดยนายพรเพชร เปิดเผยว่า หลังจากรับมอบแล้วจะพิจารณา กระจาย ของที่ได้รับบริจาคส่งมอบให้กับ บุคลากรทางการแพทย์เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วย จากไวรัสโคโรนา หรือโควิด 19 และที่ผ่านมา สวต่างให้การสนับสนุน รัฐบาลในการดูแลประชาชน ทั้งทำหน้ากากไปบริจาค และ ลงพื้นที่ดูแลประชาชนรวมทั้งในวันนี้จะร่วมทำหน้ากาก Face Shield จำนวน 10,000 ชิ้น เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลระดับอำเภอในจังหวัดต่าง ๆ ในการป้องกันการติดเชื้อ และยังกำชับเลขาธิการวุฒิสภาให้ตัดงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ในส่วนที่ไม่ได้ใช้ หรือไม่จำเป็นร้อยละ 20 เช่นงบประมาณในการดูงานต่างประเทศ งบประมาณในการอบรมสัมมนา รวมทั้งค่าอาหาร ส่งกลับ ไปให้สำนักงบประมาณเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 และพร้อมสนับสนุนนโยบาย ของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาทุกเรื่อง

ส่วนกรณีที่มีการเสนอ ให้หักเงินเดือน ส.ว. ช่วงปิดสมัยประชุม ไปช่วยเหลือประชาชนนั้น ประธานวุฒิสภา กล่าวว่า เรื่อง นี้ ส.ว. ก็ได้มีการคุยกันและตนจะหารือกับรองประธานวุฒิสภา ถึงแนวทางในการดำเนินการ โดยในเบื้องต้น จะใช้วิธีสมัครใจโดยขอรับบริจาคก่อน เนื่องจากสมาชิกวุฒิสภา ก็ทำงานในพื้นที่อยู่แล้ว ประกอบกับยังไม่เปิดสมัยประชุม จึงยังไม่ได้มีการหารือกันอยางเป็นทางการ แต่เชื่อว่า ส.ว ไม่ขัดข้อง