แอดบนเมนู
หน้าแรก แท็ก ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธอส. องค์กรแรกในไทย ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO22301 : 2019 เวอร์ชั่นล่าสุด

นายฉัตรชัยศิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) นางสมจิตต์รถทองรองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศธอส. และ นายคณินรัสทัพพะรังสีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงธอส. เป็นผู้แทนธนาคารร่วมรับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO 22301 ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ(Business Continuity Management System : BCMS ) ขอบเขตระบบโอนเงินและชำระหนี้ของ Mobile Application : GHB ALL จากบริษัทบีเอสไอกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัดโดยมีนายบุคลากรใจดี General Manager - Sales and Marketing บริษัทบีเอสไอกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทชั้นนำของโลกในการตรวจประเมินออกใบรับรองและให้บริการฝึกอบรมด้านระบบการจัดการมาตรฐานเป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานให้กับธอส. ซึ่งนับเป็นองค์กรแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 22301 : 2019 ซึ่งถือเป็น version ล่าสุดสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของธนาคารเป็นไปตามมาตรฐานสากลมีความพร้อมรับมือต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นยกระดับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้บริการโอนเงินและชำระหนี้ผ่าน Mobile Application...

ธอส. มอบสิทธิพิเศษแทนคำขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์

สินเชื่อ “HOME FOR MEDICAL” ดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 0.67% ต่อปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ขอมอบสิทธิพิเศษแทนคำขอบคุณกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาและ ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองจัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อ “HOME FOR MEDICAL” กรอบวงเงิน 1,000 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 0.67% ต่อปีผ่อนนานสูงสุด 40 ปี!!! กรณีกู้ 1 ล้านบาทผ่อนเริ่มต้นปีแรกเพียง 2,900 บาท/เดือนยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายใน วันที่ 30 ธันวาคม 2563 นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองพร้อมสร้างขวัญกำลังใจในฐานะที่เป็นแกนหลักในการปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักเพื่อรักษาและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องธอส. ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” จึงได้จัดเตรียมวงเงิน 1,000 ล้านบาท จัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อ HOME FOR...

ธอส. เปิดยุทธศาสตร์ปี 64 – 65 รักษาความเป็นผู้นำตลาดสินเชื่อบ้าน

ยกระดับการให้บริการลูกค้าขึ้นสู่ Digital Platform รองรับการเป็นDigital Bank ในอนาคตตั้งเป้าหมายให้มี Digital Transaction ไม่ต่ำกว่า 80% ของจำนวน Transaction ทั้งหมดในปี 65 และพร้อมนำสลากชุดใหม่ล่าสุด ชุดเกล็ดดาว เตรียมเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาในวันที่ 19 ตุลาคม 2563ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เผยแผนยุทธศาสตร์ปี 2564-2565 มุ่งดำเนินการตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” และรักษาความเป็นผู้นำในตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยด้วยสินเชื่อคงค้าง 1 ใน 3 ของยอดสินเชื่อคงค้างทั้งระบบสถาบันการเงินล่าสุดณวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ปล่อยสินเชื่อใหม่ได้แล้ว 156,650 ล้านบาทคาดทำได้ตามเป้าหมายที่ 210,000 ล้านบาทพร้อมยกระดับการให้บริการลูกค้าขึ้นสู่ Digital Platform เพื่อรองรับการเป็น Digital Bank ในอนาคตอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารได้อย่างสะดวกรวดเร็วตั้งเป้าหมายให้มี Digital Transaction ไม่ต่ำกว่า 80% ของจำนวน Transaction ทั้งหมดในปี 2565นายฉัตรชัยศิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยถึงแผนยุทธศาสตร์ธอส. ปี 2564-2565 ว่าธนาคารยังคงมุ่งมั่นดำเนินการตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” รักษาความเป็นผู้นำในตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยด้วยการมีสินเชื่อคงค้างจำนวน 1 ใน 3 ของยอดสินเชื่อคงค้างทั้งระบบสถาบันการเงินโดยล่าสุดณวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้แล้ว156,650 ล้านบาทและมั่นใจว่าจะทำได้ตามเป้าหมายปี 2563 ที่ 210,000 ล้านบาทด้วยปัจจัยสนับสนุนคืออัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำและการจัดโปรโมชั่นกระตุ้นการขายของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ทำให้เป็นโอกาสของประชาชนที่รายได้ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019...

ธอส. เปิดให้ลูกค้าเดิมที่รายได้ยังคงได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ยื่นคำขอลงทะเบียนเข้ามาตรการระยะที่ 2 ผ่าน GHB ALL ระหว่าง2 - 29 ต.ค. 63  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ประกาศให้ลูกค้าเดิมที่อยู่ระหว่างการใช้มาตรการและยังคงได้รับผลกระทบด้านรายได้จากโควิด-19 สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการระยะที่ 2 โดยขยายระยะเวลาความช่วยเหลือไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 รวม 4 มาตรการประกอบด้วยมาตรการที่ 1 พักชำระเงินต้น 3 เดือนจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือนสำหรับลูกค้าที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาทมาตรการที่ 3 พักชำระเงินต้น 3 เดือนจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือนโดยลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับ 3.90% ต่อปีมาตรการที่ 8 และมาตรการที่ 8.5 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือนเปิด ให้ลงทะเบียนผ่าน GHB ALL ในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15.00น. เป็นต้นไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 20.00 น.   นายฉัตรชัยศิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่าจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าธนาคารทำให้ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ได้มีมติตามที่ฝ่ายจัดการเสนออนุมัติให้ธอส. ขยายระยะเวลาความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระยะที่ 2 เฉพาะลูกค้าเดิมที่อยู่ระหว่างการใช้มาตรการที่ -1, มาตรการที่ 0, มาตรการที่ 1, มาตรการที่ 3, มาตรการที่ 8 และมาตรการที่ 8.5 และรายได้ยังคงได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ทั้งนี้ลูกค้าเดิมที่รายได้ยังคงได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สามารถแจ้งความประสงค์ขอใช้มาตรการขยายความช่วยเหลือระยะที่ 2 ได้ผ่านทาง Application : GHB ALL ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เริ่มตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 20.00 น. พร้อมแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันว่ายังมีผลกระทบทางรายได้จริงให้ธนาคารพิจารณาอาทิสลิปเงินเดือนหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดภาพถ่ายและ Statement เป็นต้น

รางวัลเกียรติยศ สูงสุด 4 ปีซ้อน ! ธอส. คว้า ITA อันดับ 1 ด้วยผลประเมิน 99.60 คะแนน

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 8,303 หน่วยงาน และผลคะแนนปรากฏว่า...
20,831แฟนคลับชอบ
2,508ผู้ติดตามติดตาม

Hot Topics

ภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทย ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2564

หุ้นไทยปิดร่วง 11.85 จุด ลดช่วงลบดันดัชนีเหนือ 1,600 หลังดาวโจนส์ฟิวเจอร์ส ดีดขึ้น SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,601.13 จุด ลดลง 11.85...

กลุ่มทิสโก้ร่วมส่งมอบกำลังใจ

กลุ่มทิสโก้ ขอร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และสังคม ในการต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยการส่งมอบน้ำดื่ม และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ให้แก่โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม พื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีน และชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายจัดสรรให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 68 แห่ง ได้แก่ พื้นที่กรุงเทพฯ 22 แห่ง และต่างจังหวัด 46 แห่ง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจให้คนไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

กลุ่มธนชาต สนับสนุนอาหารบุคลากรทางการแพทย์ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

นางสาวสุภาลักษณ์ ตั้งจิตต์ศีล กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิธนชาตเพื่อสังคมไทย ส่งมอบการสนับสนุนอาหารในนามกลุ่มธนชาต มูลค่า 220,000 บาท แก่ นางจตุพร เนียมสุข ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจร่วมฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโควิด – 19 ให้แก่ประชาชน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ โดยกลุ่มธนชาตที่ร่วมสนับสนุนอาหารในครั้งนี้ ประกอบด้วย บริษัท ทุนธนชาต...