แอดบนเมนู
หน้าแรก แท็ก ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธอส. องค์กรแรกในไทย ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO22301 : 2019 เวอร์ชั่นล่าสุด

นายฉัตรชัยศิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) นางสมจิตต์รถทองรองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศธอส. และ นายคณินรัสทัพพะรังสีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงธอส. เป็นผู้แทนธนาคารร่วมรับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO 22301 ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ(Business Continuity Management System : BCMS ) ขอบเขตระบบโอนเงินและชำระหนี้ของ Mobile Application : GHB ALL จากบริษัทบีเอสไอกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัดโดยมีนายบุคลากรใจดี General Manager - Sales and Marketing บริษัทบีเอสไอกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทชั้นนำของโลกในการตรวจประเมินออกใบรับรองและให้บริการฝึกอบรมด้านระบบการจัดการมาตรฐานเป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานให้กับธอส. ซึ่งนับเป็นองค์กรแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 22301 : 2019 ซึ่งถือเป็น version ล่าสุดสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของธนาคารเป็นไปตามมาตรฐานสากลมีความพร้อมรับมือต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นยกระดับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้บริการโอนเงินและชำระหนี้ผ่าน Mobile Application...

ธอส. มอบสิทธิพิเศษแทนคำขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์

สินเชื่อ “HOME FOR MEDICAL” ดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 0.67% ต่อปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ขอมอบสิทธิพิเศษแทนคำขอบคุณกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาและ ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองจัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อ “HOME FOR MEDICAL” กรอบวงเงิน 1,000 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 0.67% ต่อปีผ่อนนานสูงสุด 40 ปี!!! กรณีกู้ 1 ล้านบาทผ่อนเริ่มต้นปีแรกเพียง 2,900 บาท/เดือนยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายใน วันที่ 30 ธันวาคม 2563 นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองพร้อมสร้างขวัญกำลังใจในฐานะที่เป็นแกนหลักในการปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักเพื่อรักษาและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องธอส. ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” จึงได้จัดเตรียมวงเงิน 1,000 ล้านบาท จัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อ HOME FOR...

ธอส. เปิดยุทธศาสตร์ปี 64 – 65 รักษาความเป็นผู้นำตลาดสินเชื่อบ้าน

ยกระดับการให้บริการลูกค้าขึ้นสู่ Digital Platform รองรับการเป็นDigital Bank ในอนาคตตั้งเป้าหมายให้มี Digital Transaction ไม่ต่ำกว่า 80% ของจำนวน Transaction ทั้งหมดในปี 65 และพร้อมนำสลากชุดใหม่ล่าสุด ชุดเกล็ดดาว เตรียมเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาในวันที่ 19 ตุลาคม 2563ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เผยแผนยุทธศาสตร์ปี 2564-2565 มุ่งดำเนินการตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” และรักษาความเป็นผู้นำในตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยด้วยสินเชื่อคงค้าง 1 ใน 3 ของยอดสินเชื่อคงค้างทั้งระบบสถาบันการเงินล่าสุดณวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ปล่อยสินเชื่อใหม่ได้แล้ว 156,650 ล้านบาทคาดทำได้ตามเป้าหมายที่ 210,000 ล้านบาทพร้อมยกระดับการให้บริการลูกค้าขึ้นสู่ Digital Platform เพื่อรองรับการเป็น Digital Bank ในอนาคตอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารได้อย่างสะดวกรวดเร็วตั้งเป้าหมายให้มี Digital Transaction ไม่ต่ำกว่า 80% ของจำนวน Transaction ทั้งหมดในปี 2565นายฉัตรชัยศิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยถึงแผนยุทธศาสตร์ธอส. ปี 2564-2565 ว่าธนาคารยังคงมุ่งมั่นดำเนินการตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” รักษาความเป็นผู้นำในตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยด้วยการมีสินเชื่อคงค้างจำนวน 1 ใน 3 ของยอดสินเชื่อคงค้างทั้งระบบสถาบันการเงินโดยล่าสุดณวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้แล้ว156,650 ล้านบาทและมั่นใจว่าจะทำได้ตามเป้าหมายปี 2563 ที่ 210,000 ล้านบาทด้วยปัจจัยสนับสนุนคืออัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำและการจัดโปรโมชั่นกระตุ้นการขายของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ทำให้เป็นโอกาสของประชาชนที่รายได้ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019...

ธอส. เปิดให้ลูกค้าเดิมที่รายได้ยังคงได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ยื่นคำขอลงทะเบียนเข้ามาตรการระยะที่ 2 ผ่าน GHB ALL ระหว่าง2 - 29 ต.ค. 63  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ประกาศให้ลูกค้าเดิมที่อยู่ระหว่างการใช้มาตรการและยังคงได้รับผลกระทบด้านรายได้จากโควิด-19 สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการระยะที่ 2 โดยขยายระยะเวลาความช่วยเหลือไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 รวม 4 มาตรการประกอบด้วยมาตรการที่ 1 พักชำระเงินต้น 3 เดือนจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือนสำหรับลูกค้าที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาทมาตรการที่ 3 พักชำระเงินต้น 3 เดือนจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือนโดยลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับ 3.90% ต่อปีมาตรการที่ 8 และมาตรการที่ 8.5 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือนเปิด ให้ลงทะเบียนผ่าน GHB ALL ในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15.00น. เป็นต้นไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 20.00 น.   นายฉัตรชัยศิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่าจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าธนาคารทำให้ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ได้มีมติตามที่ฝ่ายจัดการเสนออนุมัติให้ธอส. ขยายระยะเวลาความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระยะที่ 2 เฉพาะลูกค้าเดิมที่อยู่ระหว่างการใช้มาตรการที่ -1, มาตรการที่ 0, มาตรการที่ 1, มาตรการที่ 3, มาตรการที่ 8 และมาตรการที่ 8.5 และรายได้ยังคงได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ทั้งนี้ลูกค้าเดิมที่รายได้ยังคงได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สามารถแจ้งความประสงค์ขอใช้มาตรการขยายความช่วยเหลือระยะที่ 2 ได้ผ่านทาง Application : GHB ALL ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เริ่มตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 20.00 น. พร้อมแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันว่ายังมีผลกระทบทางรายได้จริงให้ธนาคารพิจารณาอาทิสลิปเงินเดือนหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดภาพถ่ายและ Statement เป็นต้น

รางวัลเกียรติยศ สูงสุด 4 ปีซ้อน ! ธอส. คว้า ITA อันดับ 1 ด้วยผลประเมิน 99.60 คะแนน

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 8,303 หน่วยงาน และผลคะแนนปรากฏว่า...
20,831แฟนคลับชอบ
2,508ผู้ติดตามติดตาม

Hot Topics

ภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทย ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2565

SET ปิดบวก 11.44 จุด รีบาวด์ทางเทคนิคตามต่างประเทศ น้ำมัน-Bond Yield ตลาดหลักทรัพย์ ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,580.20 จุด เพิ่มขึ้น...

“ผบช.ภ.7” ใส่ใจหน่วย สั่งฝึกทบทวน ดูแลการชุมนุมสาธารณะ

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ที่ลานจอดรถหมู่บ้านมหาชัยเมืองทอง ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ภ.จว.สมุทรสาคร ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะ...

วิริยะประกันภัย มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคเยียวยาผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนบ่อนไก่

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบ เพื่อนำไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนบ่อนไก่ จำนวนกว่า 90 ครัวเรือน...