เฉพาะผู้ฝากผ่านแอป GHB ALL ในวันที่ 24 ก.ย. 63 วันเดียวเท่านั้นด่วน!! วงเงินจำกัด

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ตอบแทนลูกค้าประชาชนที่รักการออมในโอกาสฉลองครบรอบ 67 ปีธอส. วันที่ 24 กันยายน 2563 จัดโปรโมชั่นพิเศษเปิดรับฝากสลากออมทรัพย์ธอส. ชุดพิมานมาศหน่วยละ 50,000 บาทผ่าน Application : GHB ALL รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.1% ต่อปี (จากปกติอัตราดอกเบี้ย 0.90% ต่อปี) เฉพาะผู้ที่ฝากสลากในวันที่ 24 กันยายน 2563 หรือภายใต้กรอบวงเงินที่ธนาคารเปิดจำหน่าย 5,000 ล้านบาทหรือ 100,000 หน่วยและไม่ไถ่ถอนสลากก่อนครบ 3 ปีเท่านั้นนอกจากนี้ผู้ที่ฝากสลากออมทรัพย์ธอส. ชุดพิมานมาศยังได้ลุ้นรางวัล 2 ต่อต่อที่ 1 มูลค่า 50,000 บาทหมวดละ 10 รางวัลทุกเดือนรวม 36 งวดและต่อที่ 2 รางวัล Jackpot มูลค่า 500,000 บาทหมวดละ 2 รางวัลทุกไตรมาสทั้งนี้ผู้ที่ฝากสลากใหม่เป็นครั้งแรก (เปิดบัญชีสลากและบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับเป็นบัญชีคู่โอนพร้อมลงทะเบียนสมัครแอป GHB ALL และผูกกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รอไว้ก่อน) ส่วนลูกค้าเดิมที่ต้องการฝากสลากออมทรัพย์ธอส.ดิจิทัลเพิ่มก็สามารถฝากได้ด้วยตัวเองง่ายๆผ่าน Application : GHB ALL โดยเลือกเมนูสลากออมทรัพย์ธอส. 

เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนแล้วเสร็จระบบจะส่งใบสลากที่ระบุข้อมูลสำคัญเช่นเดียวกับสลากที่ฝากในสาขาของธนาคารอาทิเลขที่สลากนามผู้ฝากและจำนวนหน่วยให้กับผู้ซื้อทางอีเมลที่แจ้งไว้ต่อไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
(Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์และwww.ghbank.co.th