สินเชื่อ “HOME FOR MEDICAL” ดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 0.67% ต่อปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ขอมอบสิทธิพิเศษแทนคำขอบคุณกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาและ ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองจัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อ “HOME FOR MEDICAL” กรอบวงเงิน 1,000 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 0.67% ต่อปีผ่อนนานสูงสุด 40 ปี!!! กรณีกู้ 1 ล้านบาทผ่อนเริ่มต้นปีแรกเพียง 2,900 บาท/เดือนยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายใน วันที่ 30 ธันวาคม 2563

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองพร้อมสร้างขวัญกำลังใจในฐานะที่เป็นแกนหลักในการปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักเพื่อรักษาและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องธอส. ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” จึงได้จัดเตรียมวงเงิน 1,000 ล้านบาท จัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อ HOME FOR MEDICALอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เพียง 0.67% ต่อปีปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 3.50 % ต่อปีปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR – 2.65 (ปัจจุบันเท่ากับ 3.50%) ต่อปีและปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญาเงินกู้กรณีลูกค้าสวัสดิการอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR–1.00% ต่อปีกรณีลูกค้ารายย่อยที่หน่วยงานทำ MOU กับธอส. อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-0.75% ต่อปีกรณีรายย่อยทั่วไปอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-0.50% ต่อปีกรณีซื้ออุปกรณ์อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส.เท่ากับ 6.150% ต่อปี) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเพียง 2.55% เท่านั้นให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้างต่อเติมซ่อมแซมไถ่ถอนจำนองซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของธอส. ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัยพร้อมกับเพื่อซื้อหรือไถ่ถอนจำนองและกู้เพิ่มเพื่อปลูกสร้างต่อเติมขยายและซ่อมแซมผ่อนชำระได้นานสูงสุด 40 ปีกรณีกู้ 1 ล้านบาทผ่อนชำระเริ่มต้นปีแรกเพียงเดือนละ 2,900 บาทเท่านั้น

ทั้งนี้ผู้กู้ต้องเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพแพทย์พยาบาลเทคนิคการแพทย์รังสีวิทยาเภสัชกรเจ้าหน้าที่สอบสวนโรคเจ้าหน้าที่ซักประวัติพนักงานช่วยเหลือคนไข้เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วย/เวรเปลพนักงานผู้ช่วยวิชาชีพนักรังสีเทคนิคพนักงานล้างเครื่องมือแพทย์เจ้าหน้าที่ประสานงานแปลภาษาเจ้าหน้าที่การเงินในสถานพยาบาลนักโภชนาการ นักกายภาพเจ้าหน้าที่ห้องดับจิตนักจิตวิทยาเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ พนักงานขับรถฉุกเฉินของสถานพยาบาลนักกิจกรรมบำบัด และตำแหน่งอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์และสาธารณสุขและเปิดใช้บริการ Application : GHB ALL ได้ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์