สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อกคี่ตำบลปิล๊อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) ได้ให้การสนับสนุนมาตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบันในการก่อสร้างอาคารเรียนจำนวน 2 หลังรวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนก่อสร้างลานกีฬาพร้อมอาคารเอนกประสงค์มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและซ่อมแซมอาคารเรียนหลังแรกให้มีความพร้อมสวยงามเหมาะแก่การเรียนการสอนรวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 5,700,000 บาทโดยมี

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธอส. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานธนาคารเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563