นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม รองอธิบดีกรมการค้าภายใน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าภายใน เตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้า ณ ตลาดบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี หลังจากมีความเป็นห่วง สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่จะส่งผลกับกำลังการผลิตสินค้าของ ภาคเอกชน ส่งผลกระทบกับค่าครองชีพของประชาชนในช่วงนี้ที่กำลังซื้อยังคงไม่กลับมาเป็นปกติ

อย่างไรก็ตามในช่วงนี้ มีการร้องเรียนผ่านทางสายด่วน 1569 ของกรมการค้าภายในอย่างต่อเนื่อง โดยสถิติการร้องเรียนในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ พบว่า มีจำนวน 4,514 ราย เพิ่มจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีแค่ 1,100 ราย หรือเพิ่มประมาณ ร้อยละ 74 เนื่องจากมียอดร้องเรียนเรื่องของการหาซื้อหน้ากากและราคาหน้ากากสูงเกินจริงจำนวนมาก มีเพียง 1,300 รายที่ร้องเรียนเรื่องไม่ปิดป้ายแสดงราคาและขายราคาสูงเกินจริง