นายแพทย์สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร ยืนยันว่า ห้องประชุมสุริยันมีความพร้อมแล้ว 100% สำหรับจัดการประชุม สมัยสามัญปีที่ 2 สมัยที่ 1 ในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้ ดังนั้น เมื่อเปิดสมัยประชุม และการประชุมในวันที่ 27 พฤษภาคมก็จะใช้ห้องสุริยันเป็นห้องประชุม ขณะเดียวกันได้มีการเตรียม ห้องทำงานของ ส.ส. และห้องประชุม กรรมาธิการทั้ง35 คณะ โดยกำหนดให้แต่ละคณะให้ใช้ประจำของตัวเอง ส่วนอีก 10 ห้องจะเป็นห้องประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญ และแยกห้องประชุมของคณะกรรมาธิการงบประมาณฯ ซึ่งเป็นห้องประชุมใหญ่ไว้อีกต่างหากโดยทั้งหมดจะพร้อม หลังเปิดสมัยประชุม และขณะนี้ภาพรวมการก่อสร้างอาคารรัฐสภาคืบหน้าไปแล้วร้อยละ 72 ซึ่งตามสัญญาจะต้องแล้วเสร็จ ในวันที่ 31 ธันวาคมปีนี้

สำหรับพื้นที่จอดรถ สามารถรองรับการจอดรถได้จำนวน 2,000 คัน ที่จะจัดสรรให้ทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชน พร้อมกันนี้ ยังย้ำถึงการเตรียมพร้อมสำหรับมาตรการการคัดกรองบุคคลที่จะเข้ามายังในพื้นที่บริเวณอาคารรัฐสภาตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ทั้งการวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย แและเพิ่มมาตรการจัดสรรที่นั่งในห้องประชุมสภาฯ โดยการจัดที่นั่งให้ห่างกัน เพื่อเป็นการรักษาระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ส่วนมาตรการเสริมอื่นๆเรื่องของการตรวจ ส.ส. ก่อนเข้าห้องประชุมหรือไม่นั้นจะต้องพิจารณาจากสถานการณ์โดยรวมของประเทศเมื่อใกล้ถึงการเปิดประชุม

นายแพทย์สุกิจ ยังกล่าวถึง การบริจาคเงินของ ส.ส.สามารถดำเนินการได้ ล่าสุด มีนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.พรรคไทยศรีวิไลย์ ยื่นหนังสือแจ้งความจำนงค์ในการบริจาคเงินเดือน แต่ต้องมีการแก้ไขข้อความในหนังสือให้ถูกต้องก่อน หาก ส.ส.คนอื่นประสงค์ที่จะให้สภาฯดำเนินการหักเงินเดือนก็สามารถแจ้งได้ พร้อมปฏิเสธข้อกล่าวหาพาดพิงต่อประธานรัฐสภากรณีว่าไม่เห็นด้วยกับการหักเงินดือน ส.ส.โดยชี้แจงว่าเป็นความเห็นที่บอกว่าจะไม่หักโดยพลการ

สำหรับวันนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ยังคงเดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่รัฐสภาตามปกติ และย้ำถึงมาตรการในการคัดกรองบุคคล เข้าออกบริเวณรัฐสภาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาด้วย