นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่ประชุมวุฒิสภาได้มีมติตั้งพลเอกปรีชา จันทร์โอชา เป็นกรรมมาธิการในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยววุฒิสภา ว่า ถ้าเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ในยุครัฐบาลอื่น คงถูกกล่าวหาว่าตั้งพวกพ้องมารับประโยชน์ แต่ยุคนี้ยิ่งกว่าตั้งพวกพ้อง เพราะที่ประชุมวุฒิสภาตั้งน้องผู้นำมารับประโยชน์เป็นกรรมมาธิการ พล.อ.ปรีชา ผู้มีผลงานขาดประชุมสนช. 394 วัน จาก 400 วัน แต่ก็ยังถูกเลือกให้เป็น สว. ด้วยเหตุใด ประชาชนพอทราบที่มา ไม่แน่ใจว่าคนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เมื่อเห็นข่าวการแต่งตั้งพลเอกปรีชา จันทร์โอชา เป็นกรรมาธิการการท่องเที่ยว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่รู้ว่าจะมีความหวัง หรือ หมดหวัง มากกว่ากัน และที่น่าตกใจเมื่อเปิดเข้าไปดูรายชื่อกรรมาธิการการท่องเที่ยว พบว่ามีถึง 14 นายพลนั่งเป็นกรรมาธิการ ในช่วงที่ผ่านมามีการกระทำของแม่น้ำ 5 สาย รวมถึงส.ว.ในลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อน แล้วยังมาแต่งตั้งกรรมาธิการที่เป็นการไม่เคารพและฝืนความรู้สึกประชาชนอีก

ทั้งนี้ กรรมาธิการการท่องเที่ยววุฒิสภา ที่มีถึง 14 นายพลนั่งอยู่ในกรรมาธิการ ตกลงตั้งใจจะให้มาทำงาน ชวนคนไปรบหรือชวนคนไปเที่ยว ประชาชนจะมั่นใจได้อย่างไรว่ากรรมาธิการจะไม่ขาด ลาการประชุม จะใช้ความรู้ความสามารถเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวได้