นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ส.อ.ท. อยู่ระหว่างการพิจารณาสถานที่จัดประชุม การประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ในวันที่ 8 เมษายนนี้ เนื่องจากทางโรงแรมงดการจัดกิจกรรม ดังนั้นอาจจะจัดประชุมที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ส.อ.ท. จะพิจารณาปรับ GDP การเติบโตของเศรษฐกิจลงจากเดิมคาดว่า จีดีพี ปี63 จะขยายตัวที่ 1.5-2.0% หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจหลายด้าน ทั้งการส่งออก การท่องเที่ยว รวมถึงภาคอุตสาหกรรมในวงกว้าง ซึ่งสถานการณ์อาจจะยืดเยื้อออกไปจากที่ประเมินไว้ ในระยะเวลา 3-6 เดือน

 

ทั้งนี้ หากสถานการณ์มีความรุนแรงขึ้นมาตรการการช่วยเหลือของภาครัฐในปัจจุบันอาจไม่เพียงพอซึ่งภาครัฐอาจจะต้องพิจารณาออกมาตรการในการช่วยเหลือเพิ่มเติม โดยเฉพาะผู้ประกอบการSMEs ที่ประสบปัญหาการขาดสภาพคล่อง

ขณะที่ มาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 5,000 บาท เป็นเวลา3 เดือน และมาตรการระยะที่ 3 กระทรวงการคลังเตรียมใช้งบประมาณ4 แสนล้านบาท กระตุ้นเศรษฐกิจนั้น กกร.ก็จะนำข้อมูลมาประกอบในการพิจารณาการปรับลดจีดีพี ในวันที่8 เมษายนี้ด้วย