นายเชิดเกียรติ อัตถากร อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า จะมีนักเรียนแลกเปลี่ยนในโครงการ AFS ที่จะกลับจากสหรัฐอเมริกา โดยผู้ปกครองมีความกังวลหลังการเดินทางกลับนั้นทางเจ้าหน้าที่โครงการแลกเปลี่ยน AFS และกระทรวงการต่างประเทศได้มีการประสานอย่างใกล้ชิด โดยปัจจุบันมีนักเรียนแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศทยอยเดินทางกลับมาบ้างแล้ว และโครงการใหม่ได้มีการยกเลิกไปแล้วนั้น แต่ขณะนี้นักเรียนแลกเปลี่ยน AFS กลุ่มใหญ่ที่ยังอยู่ที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งทางกระทรวงต่างประเทศได้ประสานเรื่องการนำนักเรียนกลับมาแล้ว แต่เข้าใจดีว่าผู้ปกครองมีความกังวล โดยยืนยันว่าตอนนี้เครื่องบินพาณิชย์สหรัฐยังเดินทางเข้าไทยได้อยู่ โดยโครงการ AFS มูลนิธิที่ดูแลจะดำเนินการและกระทรวงการต่างประเทศได้มีการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด รวมทั้งมีการให้หลักประกันสุขภาพ คาดว่าทั้งหมดจะสามารถกลับมาได้หมดในเดือนเมษายนนี้

โดยทุกคนจะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองของทางการไทย โดยทุกคนจะต้องมีเอกสารรับรองจากสถานทูตและใบรับรองแพทย์ที่จะสามารถขึ้นเครื่องกลับมาได้ ซึ่งตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีมาตรการตรวจคัดกรองอย่างเข้มข้นและอาจมีการดำเนินการตรวจคัดกรองแบบกลุ่มที่รัดกุมมากขึ้น สำหรับการดูแลนักศึกษาที่จะกลับจากอิตาลีก็จะมีการดูแลโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและกระทรวงการต่างประเทศจะดูแลอย่างใกล้ชิดเช่นกัน