หลังการเปิดรับลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาทต่อเดือน รวม 3 เดือนผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ตั้งแต่เวลา 18.00น. ของวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมาล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 22 ล้านคน ซึ่งระบบจะส่งเอสเอ็มเอสยืนยันกลับไปยังผู้ลงทะเบียนว่าได้รับข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจะเป็นแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 และเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งการปิดกิจการ และเลิกจ้างงาน

ทั้งนี้ ระบบจะตรวจสอบข้อมูล 7 วันทำการ หากตรวจสอบแล้วคุณสมบัติผ่านจะจ่ายเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ตามหมายเลขบัตรประชาชน โดยล่าสุดข้อมูลบัตรประชาชนตรวจสอบกับกระทรวงมหาดไทยแล้วถูกต้อง 12.44 ล้านคนไม่ถูกต้อง 2.74 ล้านคน รอตรวจสอบกับกระทรวงมหาดไทยอีก 6.82 ล้านคน

ทั้งนี้ เว็บไซต์ดังกล่าวจะไม่มีการปิดรับการลงทะเบียน จนกว่าปัญหาดังกล่าวจะคลี่คลาย