นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กรมได้ปรับการทำงานของหน่วยงานภายใต้กรมในช่วงสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลก โดยการเน้นไปที่ระบบออนไลน์มากขึ้น ผ่านเว็บไซต์ Thaitrade.com หรือ ผ่านทาง TOPTHAI Flagship Store ซึ่งเป็นร้านของกรมฯที่เปิดอยู่บนแพลตฟอร์มชั้นนำในต่างประเทศ

จับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและแพลตฟอร์มพันธมิตรผ่านระบบออนไลน์ ในการหาแหล่งสินค้า และสมัครเข้าร่วมกิจกรรม TOPTHAI Flagship Store เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ให้สามารถดำเนินผ่านช่องทางออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเดินทางมาด้วยตนเอง

โดยที่ผ่านมา มีผู้ใช้บริการในเว็บ thaitrade (ก.ค.2554 – 29 ก.พ. 2563) สมาชิกทั้งหมด 2.1 แสนคน สมาชิกผู้ขาย 2.3 หมื่นคน สมาชิกผู้ซื้อ 1.9 แสนคน จำนวนสินค้า 2.6 แสนรายการ มูลค่า 6,592 ล้านบาท

ส่วนสินค้ามาแรงในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 มี 5 รายการ คือ อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อความสวยงามและความสะอาดส่วนบุคคล เฟอร์นิเจอร์ ของขวัญและงานหัตถกรรม และอัญมณีและเครื่องประดับ โดยในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 มีมูลค่าซื้อขายผ่านเว็บไซต์ กว่า 473 ล้านบาท อัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 73

]]>