เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 5 ธันวาคมนี้ อว.จะจัดงาน “มหกรรมดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564 ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์” ทั่วประเทศ โดยจะมีวงดนตรีของนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของ อว. ทั้งในรูปแบบวงซิมโฟนี ออร์เคสตร้า วงดนตรีสากล วงดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านมาร่วมบรรเลงพร้อมกันทั่วประเทศ โดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ในส่วนของกรุงเทพฯอว.มอบให้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดระหว่างวันที่ 5-19 ธ.ค. รวม 15 วันติดต่อกัน โดยจะมีพิธีเปิดวันที่ 5 ธ.ค. เวลา 18.00 น. โดย ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว. เป็นประธาน ที่ลานพาร์คพารากอน บรรเลงโดยวงดนตรีจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ส่วนวันที่ 6 ธ.ค. จะเป็นวงดนตรีจาก ม.สยาม และวันที่ 7 ธ.ค. จะเป็นวงจาก ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.)

ปลัด อว.กล่าวต่อว่า จากนั้นในวันที่ 8-12 ธ.ค. จะไปจัดแสดงที่ไอคอนสยาม ริเวอร์พาร์ค แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ช่วงแรกเวลา 17.30-18.30 น. และช่วงที่ 2 เวลา 19.00-20.00 น. โดยในวันที่ 8 ธ.ค.จะเป็นวงดนตรีจาก ม.รามคำแหง วันที่ 9 ธ.ค. วงดนตรีจาก มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ 10 ธ.ค. วงดนตรีจาก ม.เกษตรศาสตร์ วันที่ 11 ธ.ค. วงดนตรีจาก ม.รังสิต และวันที่ 12 ธ.ค. วงดนตรีจาก ม.ศิลปากร จากนั้นจะขยับมาจัดแสดงที่ลานหน้าเซ็นทรัลเวิล์ด ในวันที่ 13-19 ธ.ค. เวลา 17.00-19.00 น. โดยวันที่ 13 ธ.ค. จะเป็นวงดนตรีจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันที่ 14 ธ.ค. จาก มรภ.สวนสุนันทา วันที่ 15 ธ.ค. จาก ม.สยาม วันที่ 16 และ 17 ธ.ค.จากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา วันที่ 18 ธ.ค.จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ รร. สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่วนวันสุดท้ายวันที่ 19 ธ.ค. วงตนตรีจาก มทร.ธัญบุรี

“ที่สำคัญในวันที่ 5 ธ.ค. อว.จะจัดกิจกรรมจิตอาสา Clear and Clean บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เวลา 10.00 น. ซึ่งจะมีทุกหน่วยงานในสังกัด อว. มาร่วมทำกิจกรรมที่เกาะราชวิถี เกาะพญาไท เกาะดินแดง และเกาะพหลโยธิน เพื่อเป็นการทำความดีถวายพ่อหลวง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร” ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ กล่าว

สำหรับกิจกรรมดนตรี อว.เทิดพระเกียรติในส่วนของต่างจังหวัด จะมีการจัดพร้อมกันทั่วประเทศใน 47 พื้นที่ อาทิ ม.เชียงใหม่ จัดดนตรี อว.เทิดพระเกียรติลมหนาว เวลา 16.30-19.00 น. บริเวณลานนำ้พุศาลาธรรม มช., ม.นเรศวร ขับร้องประสานเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ เวลา 17.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช, มรภ.นครสวรรค์ แสดงดนตรีพร้อมร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 เวลา 17.00-19.00 น. ที่ ลานกิจกรรมหน้าหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ภายใน มรภ.นครสวรรค์, ม.เทคโนโลยีสุรนารี จัดแสดงดนตรีไทย ดนตรีสากลและดนตรีพื้นบ้าน ณ อาคารกาญจนาภิเษก มทส., มรภ.ลำปาง ร่วมกับ อว.ส่วนหน้า จ.ลำปาง จัดแสดงดนตรี ณ ข่วงวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ลำปาง มรภ.ยะลา ร่วมกับ อว.ส่วนหน้า จ.ยะลา จัดแสดงดนตรีพื้นบ้านบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ เวลา 16.30-19.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา, ม.นราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ อว.ส่วนหน้า จ.นราธิวาส จัดแสดงดนตรีตั้งแต่เวลา 16.30-19.30 น. ณ สวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เทศบาลเมืองนราธิวาส, ส่วนมรภ.เชียงราย จัดแสดงดนตรีเวลา 17.00-19.00 น. ที่ มรภ.เชียงราย เป็นต้น