แอดบนเมนู
หน้าแรก แท็ก นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล

ครม.ออกกฎคุมหนี้-สภาพคล่องสหกรณ์

<!--[CDATA[ นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่าที่ประชุมเห็นชอบร่างกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ปี2562 จำนวน 5 ฉบับประกอบด้วย 1.ร่างกฎกระทรวงการให้กู้และการให้สินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มีสาระสำคัญคือการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้และให้สินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เช่น กำหนดให้สหกรณ์จะให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ 3 ประเภทคือ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จะกำหนดงวดชำระหนี้ได้ไม่เกิน 12 งวด, เงินกู้สามัญเป็นการให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อใช้จ่าย หรือการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์ กำหนดงวดชำระหนี้ได้ไม่เกิน 150 งวด...

ครม.ออกกฎคุมหนี้-สภาพคล่องสหกรณ์

<!--[CDATA[ นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่าที่ประชุมเห็นชอบร่างกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ปี2562 จำนวน 5 ฉบับประกอบด้วย 1.ร่างกฎกระทรวงการให้กู้และการให้สินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มีสาระสำคัญคือการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้และให้สินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เช่น กำหนดให้สหกรณ์จะให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ 3 ประเภทคือ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จะกำหนดงวดชำระหนี้ได้ไม่เกิน 12 งวด, เงินกู้สามัญเป็นการให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อใช้จ่าย หรือการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์ กำหนดงวดชำระหนี้ได้ไม่เกิน 150 งวด...

ครม.ให้วีซ่าต่างชาติเข้าไทยคาดรายได้ 1,200 ล./เดือน

<!--[CDATA[ นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ (15ก.ย.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษ ผ่านการขอวีซ่าพิเศษ หรือ สเปเชียลทัวร์ลิสวีซ่า โดยเป็นการเข้ามาท่องเที่ยวแบบระยะยาว ซึ่งการเดินทางเข้ามาจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบในการกักตัว 14 วันและต้องมีหลักฐานการชำระค่าใช้จ่ายล่วงหน้าในการเข้าพักระยะยาวในประเทศไทย ทั้งนี้ การเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจะรับจำนวน 100-300 คนต่อสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบพิเศษนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งจะทำให้ประเทศได้รายได้จากนักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้ประมาณ 1,200 ล้านบาทต่อเดือน

ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวงตามอก.เสนอ

<!--[CDATA[ นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ยางในสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด (จักรยานยนต์เบาที่ขับไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งจะมีผลทำให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผลิตภัณฑ์ยางในสำหรับรถจักรยานยนต์จะต้องขอรับในอนุญาตผลิตหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์และมีการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานถูกต้องครบถ้วน เป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค และเป็นการส่งเสริมให้ผู้ผลิตเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางใน และป้องกันไม่ให้มีการนำเข้ายางในที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานจากต่างประเทศ ทั้งนี้ พบว่าปัจจุบันมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางในสำหรับรถจักรยานยนต์จำนวนมาก ซึ่งมีราคาถูก และไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน ดังนั้นเพื่อให้ยางในรถจักรยานยนต์ที่ออกสู่ท้องตลาดเป็นยางที่มีคุณภาพ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. จึงได้แก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้เกิดมาตรฐานที่สร้างความปลอดภัยให้ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามกระทรวงพาณิชย์ได้เสนอความเห็นว่าไม่ขัดข้องต่อร่างกฎกระทรวงดังกล่าว...

ครม.อนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 10 คน

<!--[CDATA[ นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 10 คน คือ นายวรากรณ์ สามโกเศศ ด้านการเงินการคลัง, นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล ด้านเศรษฐศาสตร์, นายนรชิต สิงหเสนี ด้านรัฐศาสตร์, นายไมตรี อินทุสุต ด้านรัฐศาสตร์, นายธงทอง จันทรางศุ...
20,831แฟนคลับชอบ
2,508ผู้ติดตามติดตาม

Hot Topics

“ปลัด กทม.” เผย เตรียมเปิดจุดบริการฉีดวัคซีน จุดที่ 3 บริเวณโกดังการท่าเรือแห่งประเทศไทย

วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสถานที่เตรียมขยายจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 บริเวณการท่าเรือแห่งประเทศไทย เขตคลองเตย โดยมี ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร...

ออมสิน แจ้งปิดสาขาเดอะมอลล์ บางแค ชั่วคราว หลังพบพื้นที่เขตบางแค มีจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รายงานข่าวจากธนาคารออมสิน แจ้งว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกรุงเทพมหานครมีความรุนแรงมากขึ้นและแพร่กระจายเป็นวงกว้าง ซึ่งกรมควบคุมโรคได้มีการตรวจค้นหาเชิงรุกและคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เขตบางแค พบรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค และพื้นที่ชุมชนแออัดบริเวณใกล้เคียง เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นั้นธนาคารออมสิน จึงขอแจ้งปิดให้บริการสาขาเดอะมอลล์ บางแค เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 5 –...

กทม. ตรวจคัดกรองเชิงรุกชุมชนคลองเตยแล้ว 8,022 ราย ฉีดวัคซีนแล้ว 5,006 ราย

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก(swab)ในชุมชนพื้นที่เขตคลองเตย ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย.- 6 พ.ค.64 ในหลายจุด...