หน้าแรก แท็ก นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล

ครม.ออกกฎคุมหนี้-สภาพคล่องสหกรณ์

<!--[CDATA[ นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่าที่ประชุมเห็นชอบร่างกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ปี2562 จำนวน 5 ฉบับประกอบด้วย 1.ร่างกฎกระทรวงการให้กู้และการให้สินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มีสาระสำคัญคือการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้และให้สินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เช่น กำหนดให้สหกรณ์จะให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ 3 ประเภทคือ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จะกำหนดงวดชำระหนี้ได้ไม่เกิน 12 งวด, เงินกู้สามัญเป็นการให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อใช้จ่าย หรือการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์ กำหนดงวดชำระหนี้ได้ไม่เกิน 150 งวด...

ครม.ออกกฎคุมหนี้-สภาพคล่องสหกรณ์

<!--[CDATA[ นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่าที่ประชุมเห็นชอบร่างกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ปี2562 จำนวน 5 ฉบับประกอบด้วย 1.ร่างกฎกระทรวงการให้กู้และการให้สินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มีสาระสำคัญคือการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้และให้สินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เช่น กำหนดให้สหกรณ์จะให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ 3 ประเภทคือ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จะกำหนดงวดชำระหนี้ได้ไม่เกิน 12 งวด, เงินกู้สามัญเป็นการให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อใช้จ่าย หรือการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์ กำหนดงวดชำระหนี้ได้ไม่เกิน 150 งวด...

ครม.ให้วีซ่าต่างชาติเข้าไทยคาดรายได้ 1,200 ล./เดือน

<!--[CDATA[ นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ (15ก.ย.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษ ผ่านการขอวีซ่าพิเศษ หรือ สเปเชียลทัวร์ลิสวีซ่า โดยเป็นการเข้ามาท่องเที่ยวแบบระยะยาว ซึ่งการเดินทางเข้ามาจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบในการกักตัว 14 วันและต้องมีหลักฐานการชำระค่าใช้จ่ายล่วงหน้าในการเข้าพักระยะยาวในประเทศไทย ทั้งนี้ การเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจะรับจำนวน 100-300 คนต่อสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบพิเศษนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งจะทำให้ประเทศได้รายได้จากนักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้ประมาณ 1,200 ล้านบาทต่อเดือน

ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวงตามอก.เสนอ

<!--[CDATA[ นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ยางในสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด (จักรยานยนต์เบาที่ขับไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งจะมีผลทำให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผลิตภัณฑ์ยางในสำหรับรถจักรยานยนต์จะต้องขอรับในอนุญาตผลิตหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์และมีการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานถูกต้องครบถ้วน เป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค และเป็นการส่งเสริมให้ผู้ผลิตเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางใน และป้องกันไม่ให้มีการนำเข้ายางในที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานจากต่างประเทศ ทั้งนี้ พบว่าปัจจุบันมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางในสำหรับรถจักรยานยนต์จำนวนมาก ซึ่งมีราคาถูก และไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน ดังนั้นเพื่อให้ยางในรถจักรยานยนต์ที่ออกสู่ท้องตลาดเป็นยางที่มีคุณภาพ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. จึงได้แก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้เกิดมาตรฐานที่สร้างความปลอดภัยให้ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามกระทรวงพาณิชย์ได้เสนอความเห็นว่าไม่ขัดข้องต่อร่างกฎกระทรวงดังกล่าว...

ครม.อนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 10 คน

<!--[CDATA[ นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 10 คน คือ นายวรากรณ์ สามโกเศศ ด้านการเงินการคลัง, นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล ด้านเศรษฐศาสตร์, นายนรชิต สิงหเสนี ด้านรัฐศาสตร์, นายไมตรี อินทุสุต ด้านรัฐศาสตร์, นายธงทอง จันทรางศุ...
20,831แฟนคลับชอบ
2,508ผู้ติดตามติดตาม

Hot Topics

ตร.ภูธรภาค 5 โชว์ผลงานจับ ‘ยาบ้า’ บิ๊กล็อต 11.2 ล้านเม็ด

หนุ่ม เมืองตราด วัย 36 ปี รับสารภาพรับงานขนยานรก หาเงินรักษา 'ภรรยา' ป่วยโรคร้าย วันที่ 3 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข...

ที่ไหนก็ทำได้!! ลูกค้า ธอส. สามารถแก้ไข เบอร์โทร / E-Mail / ที่อยู่จัดส่งเอกสาร ผ่าน Application : GHB ALL ได้ทันที

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) พัฒนาบริการดิจิทัล เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าของธนาคารในยุค New Normal ที่ต้องการแก้ไขหรือ Update ข้อมูลสำคัญของตนเองประกอบด้วย1.หมายเลขโทรศัพท์มือถือ2.E-Mail3.ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารสำหรับใช้ในการติดต่อรับข้อมูลสำคัญต่างๆ ของธนาคาร สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองผ่าน Application : GHB ALL ง่าย ๆ ในขั้นตอนเดียว เพียงกดเลือกฟังก์ชั่น “แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล” และเลือกแก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการ Update...

ธนาคารกรุงเทพ จับมือ Gojek ขยายแนวรุกบริการอีวอลเลตย้ำภาพผู้นำ Financial Solutions Providerตอบโจทย์ดิจิทัลไลฟ์สไตล์แบบไร้รอยต่อ ด้วยการเป็นช่องทางเติมเงินเข้า GoPay (โกเพย์)

ธนาคารกรุงเทพ จับมือ Gojek ขยายแนวรุกบริการอีวอลเลตย้ำภาพผู้นำ Financial Solutions Providerตอบโจทย์ดิจิทัลไลฟ์สไตล์แบบไร้รอยต่อด้วยการเป็นช่องทางเติมเงินเข้า GoPay (โกเพย์) กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์บนแพลตฟอร์ม Gojek ผ่าน Bangkok Bank Mobile Banking เพื่อรองรับดิจิทัลไลฟ์สไตล์ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ และ Gojek พร้อมเติมเต็ม Digital Financial...