แอดบนเมนู
หน้าแรก แท็ก นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล

ครม.อนุมัติโครงการส่งเสริมปฏิบัติงานอสม.

<!--[CDATA[ นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมไวรัสโควิด-19 ในชุมชนของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ อสม. และ อสส. ระยะเวลาตั้งแต่เดือน มี.ค.63-ก.ย.63 รวม 7 เดือน วงเงินไม่เกิน 3,622 ล้านบาท โดยใช้จากกรอบวงเงิน 45,000 ล้านบาทของกระทรวงสาธารณสุข โดยเป็นเพียงการอนุมัติรอบแรกคือเจ็ดเดือนแต่มีการดูแล อสม. ไปเรื่อยๆตราบใดก็ตามหากโควิด-19 ไม่หยุดระบาดจะดูแลและมีการพิจารณารอบ 2...

ครม.อนุมัติ 5 โครงการฟื้นศก.ผ่านกู้โควิด

<!--[CDATA[ นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ ว่า ที่ประชุมเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรอง ภายใต้แผนการฟื้นฟูหลังผลกระทบจากโควิด-19 ในรอบที่ 1 ตามแนวทางการช่วยให้เกิดการจ้างงานหลังผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองรวม 186 โครงการวงเงิน 92,400 ล้านบาท โดยวันนี้ที่ประชุมอนุมัติโครงการที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว 5 โครงการรวมวงเงิน 15,520 ล้านบาทใช้ในโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ วงเงิน...

ครม.เห็นชอบผลพิจารณาของคกก.กลั่นกรอง

<!--[CDATA[ นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรอง ภายใต้แผนการฟื้นฟูหลังผลกระทบจากโควิด-19 ในรอบที่ 1 ตามแนวทางการช่วยให้เกิดการจ้างงานหลังผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองรวม 186 โครงการ วงเงิน 92,400 ล้านบาท โดยวันนี้ที่ประชุมอนุมัติโครงการที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว 5 โครงการรวมวงเงิน 15,520 ล้านบาท ใช้ในโครงการ 1 ตำบล 1...

ครม.เห็นชอบตั้งกมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพรบ.โอนงบฯ

<!--[CDATA[ นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้การโอนงบประมาณรายจ่ายตามระยะเวลาที่กำหนด โดยกำหนดคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาจำนวน 3 ราย ซึ่งกำหนดสัดส่วนของคณะกรรมาธิการประกอบด้วยคณะรัฐมนตรีที่เสนอชื่อจำนวนไม่เกิน 1 ใน 4 ของคณะกรรมาธิการหรือไม่เกิน 10 คน ในส่วนของพรรคการเมืองจำนวน 33 คน ซึ่งจะประกอบด้วยรัฐบาล 18 คน ฝ่ายค้าน 15...

ครม.อนุมัติระบบตั๋วร่วมเชื่อมข้อมูล-ปรับสัดส่วนกบข.ลงทุนตปท.

<![CDATA[นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่าที่ประชุมเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ตามที่กระทรวงคมนาคม โดยกำหนดให้มีการบริหารจัดการบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่ทั้งหมดด้วยระบบตั๋วร่วม พร้อมกำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน รวมทั้งกำหนดมีผู้บริหารจัดการระบบตั๋วร่วม มีอำนาจหน้าที่บริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบตั๋วร่วม บริหารศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง รวมถึงกำกับดูแลให้การดำเนินงานในการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบตั๋วร่วมของผู้ออกและจำหน่ายตั๋วร่วมรายอื่น ให้เป็นไปตามมาตรฐานตามข้อบังคับของคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม เพื่อให้ตั๋วร่วมทั้งหมดมีมาตรฐานเดียวกันและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลถึงกัน   ครม.ปรับสัดส่วนกบข.ลงทุนตปท.40% นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่า ที่ประชุมอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือ กบข. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยปรับปรุงสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศจากไม่เกินร้อยละ30 เป็น...
20,831แฟนคลับชอบ
2,508ผู้ติดตามติดตาม

Hot Topics

โฆษก ตร. เผยยอดตำรวจติดโควิดแล้ว 92 ราย ‘บ.ชน.’ สูงสุด 49 ราย

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ต.ยิ่งยศ  เทพจำนงค์ โฆษก ตร. กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มีความห่วงใย และตระหนักถึงความสำคัญ โดยเฉพาะข้าราชการตำรวจที่ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยและบริการประชาชน จึงได้กำหนดให้มีการตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของ...

สาร ‘ผบ.ตร.’ ถึงข้าราชการตำรวจ ช่วงสถานการณ์โควิด-19

วันนี้ (10 เมษายน 2564) ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีสารจาก พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ถึงเพื่อนข้าราชการตำรวจ เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส ใจความว่า ด้วยปัจจุบัน สถานการณ์เชื้อไวรัส COVID-19 เกิดการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วกว้างขวาง มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวัน พวกเราข้าราชการตำรวจทุกนายอยู่ในจุดที่สุ่มเสี่ยง ด้วยภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ธนาคารกรุงเทพ ประกาศเพิ่มมาตรการประชุมผู้ถือหุ้น 12 เมษายน 2564

ตามที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 28 ในวันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวง สีลม เขตบางรัก...