ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (กลาง) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ผศ. นพ. ชนเมธ เตชะแสนศิริ (ที่ 2 จากขวา) รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี ผศ. ดร. นพ. นพพร อภิวัฒนากุล (ที่ 2 จากซ้าย) อาจารย์หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน EXIM BANK ร่วมวิ่ง 5 กิโลเมตรแรก เปิดโครงการ “EXIM Run for Life” ต่อลมหายใจให้แก่ผู้ป่วย ในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 28 ของการเปิดดำเนินงาน EXIM BANK ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น เมื่อเร็ว ๆ นี้ เงินบริจาคเข้าโครงการทั้งหมดจะนำไปสมทบทุนซื้อเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อ ใช้ในโรงพยาบาลหรือส่งต่อไปยังสถานพยาบาล
ในต่างจังหวัดที่ขาดแคลน เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ขั้นวิกฤต

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้บริหารและพนักงานธนาคาร รวมถึงผู้เกษียณอายุ และบุคคลภายนอกที่สนใจ จะร่วมเดิน-วิ่งในรูปแบบของ Virtual Run ให้ได้ระยะรวมไม่น้อยกว่า 28,000 กิโลเมตร รวม 28 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม-6 พฤศจิกายน 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กรโทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111
ต่อ 4120-4 https://www.exim.go.th/getmedia/6dd550b9-3625-46c2-b81e-417b7d3a7142/CoreValue.aspx