สมหวัง เงินสั่งได้” ผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถและสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ ในกลุ่มธนาคารทิสโก้ ลงพื้นที่มอบกำลังใจและร่วมบรรเทาทุกข์ ด้วยการมอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดนครราชสีมา นครสวรรค์ ชัยภูมิ ชัยนาถ อุทัยธานี สระบุรี ลพบุรี และเตรียมพร้อมนำความช่วยเหลือไปยังพื้นที่อื่น ๆ
ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง