วันที่ 8 เมษายน 2564 นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร กำชับให้คณะทำงานด้านการประสานงานการดูแลความสงบเรียบร้อย ของ ศบค.กทม. ซึ่งมีสำนักเทศกิจเป็นเลขานุการฯ ดำเนินมาตรการเชิงรุก เพื่อควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีความเชื่อมโยงกับสถานบันเทิง โดยบูรณาการความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดชุดตรวจให้คำแนะนำสถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร, เจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ลงพื้นที่ตรวจสถานบันเทิง สถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ เป็นประจำทุกวัน เพื่อกำชับให้เจ้าของ ผู้ประกอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด 

ทั้งนี้ ชุดตรวจบูรณาการจะเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบสถานประกอบการทั้งร้านอาหาร สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ มิให้ฝ่าฝืนคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวในพื้นที่เขตวัฒนา เขตคลองเตย และเขตบางแค (ฉบับที่ 22) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 อย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไป เพิ่มความเข้มข้นและความถี่ในการตรวจสอบการเปิดให้บริการร้านอาหารตามเวลาที่กำหนด  โดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบ โดยเฉพาะจุดบริการประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้ปฏิบัติมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ยังได้แนะนำมาตรการป้องกันโรคให้ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการถือปฏิบัติ เช่น เน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19  D-M-H-T-T ได้แก่ D – Distancing  เว้นระยะระหว่างบุคคล หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น M – Mask wearing  สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H – Hand washing  ล้างมือบ่อย ๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึงเพียงพอ T – Testing  ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ  เพื่อคัดกรองผู้ใช้บริการที่อาจไม่สบายหรือได้รับเชื้อโควิด -19 และ T – Thaichana  ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ก่อนเข้า-ออกสถานที่ทุกครั้ง ทั้งยังมีมาตรการดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีพบการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด เช่น การเปิดร้านเกินเวลาที่กำหนด หรือพบว่ามีผู้ใช้บริการอยู่ในร้านหลังเวลา 23.00 น. หรือพบสถานบริการลักลอบเปิดให้บริการหลังเวลาที่ได้รับอนุญาต