นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณามีมติให้รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และประชาชน และคณะ พร้อมแถลงข่าวผลการประชุมใน 3 ประเด็นหลัก คือ สิทธิการแสดงความคิดเห็นของกลุ่มนักเรียน นิสิต และนักศึกษา สามารถกระทำได้ โดยขอให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมาธิการจะเข้าพบ รมว.ศึกษาและ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ทั้งนี้ ทราบมาว่าสถานศึกษาบางแห่งไม่อนุญาตให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษา ใช้พื้นที่สถานศึกษาในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง จึงขอให้มองว่าเยาวชนเหล่านี้ เป็นอนาคตของประเทศ จึงควรให้การช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งพิงของเยาวชน โดยการแสดงออกตามสิทธิเสรีภาพนั้น จะต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายด้วยเช่นกัน 2. สัปดาห์หน้า คณะกรรมาธิการ จะเชิญแกนนำกลุ่มต่าง ๆ ที่ออกมาเรียกร้องข้อเสนอแนะทางการเมือง โดยจะเชิญมาพูดคุยในรายละเอียดข้อเสนอแนะ และข้อเสนอเพิ่มเติม ซึ่งนอกเหนือจากที่ได้กล่าวบนเวทีชุมนุม โดยคณะกรรมาธิการขอยืนยันว่าจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา ด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม และ 3. การจัดทำสรุปรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ โดยมีความเห็นตรงกันว่า จะเร่งรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นในทุกช่องทางมาจัดทำเป็นสรุปรายงานให้แล้วเสร็จก่อนปิดสมัยประชุมคณะกรรมาธิการฯในเดือน ก.ย. นี้ พร้อมทั้งเน้นย้ำว่าจะเปิดรับฟังความเห็นอย่างรอบด้านเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการต่อไป

ส่วนการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น นายกรวีร์กล่าวว่าคณะกรรมาธิการได้ไปร่วมรับฟังความคิดเห็น เรื่องที่เป็นข้อเสนอนั้น เป็นหน้าที่ของกรรมาธิการชุดนี้ จะต้องรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน และตรงไปตรงมา โดยนำเสนอเรื่องราวเหล่านั้น ที่เป็นข้อเรียกร้องเข้าสู่กระบวนการ