นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า เดือนมิถุนายนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมกำลังฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมหลักมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ สะท้อนจากผลสำรวจดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม หรือ MPI เดือนมิถุนายน 2563 ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 4.18% นับเป็นการขยายตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 รวมถึงอัตราการใช้กำลังการผลิตเดือนมิถุนายนขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนอยู่ที่ 55.2% จากเดิมใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 52.34% แต่โดยรวมดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน 2563 ยังคงหดตัวลงเมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา 17.66% เพราะยังคงได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่กิจกรรมสำคัญทางเศรษฐกิจรวมทั้งกิจกรรมด้านการขนส่งทั่วโลกหยุดชะงักลง เศรษฐกิจทั่วโลกต้องชะลอตัว สถานการณ์ดังกล่าว ทำให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไตรมาส 2 ปี 2563 หดตัวลงเมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 19.97%

ทั้งนี้ ในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคต้องการสินค้าคงทนลดลง และยังชะลอการซื้อสินค้าที่มีมูลค่าสูง ทำให้อุตสาหกรรมหลักหดตัวลงและส่งผลลบต่อดัชนี MPI เดือนมิถุนายน 2563 ได้แก่ การผลิตรถยนต์และเครื่องยนต์ น้ำมันปิโตรเลียม และเครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วน ขณะที่ ความต้องการในสินค้าจำพวกอุปโภคและบริโภคกลับขยายตัวเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลเตรียมแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ อาทิ มาตรการเราเที่ยวด้วยกัน ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมวันที่ 15 กรกฎาคมที่ผ่านมา และมาตรการผ่อนคลายระยะ 6 ที่จะอนุญาตให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจกับต่างชาติ เช่น ชาวต่างชาติเข้ามาจัดแสดงสินค้าในราชอาณาจักร กองถ่ายภาพยนตร์ต่างชาติ กลุ่ม Medical and Wellness ฯลฯ คาดว่าภาคการผลิตจะกลับมาผลิตได้เต็มกำลังอีกครั้ง