นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่า ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้ง นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย แทนนายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนปัจจุบัน ที่จะครบวาระในวันที่ 30 ก.ย. นี้ โดยให้มีผลในวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้ง

ด้าน นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ประชุมเห็นชอบร่างกฎกระทรวงในการผ่อนปรนเงื่อนไขเกี่ยวกับสถาบันการเงินที่จะต้องมีทุนกับเงินกู้ไม่เกิน 7 เท่า โดยการเพื่อให้ผู้ประกอบการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน หรือ นอนแบงก์ สามารถเข้าถึงเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำ หรือ ซอร์ฟโลนได้