นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า กอช. ชวนผู้มีสิทธิสมัครสมาชิกและส่งเงินออมสะสมต่อเนื่อง ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ใน “กิจกรรมโปรโมชันพิเศษประจำปี 2563” เพื่อเตรียมเป็นผู้โชคดีรับรางวัล อาทิ ทองคำ รถจักรยานยนต์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องตัดหญ้า โทรศัพท์มือถือ และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครสมาชิก กอช. เพียงตรวจสอบสิทธิก่อนการสมัครด้วยตนเองได้ที่แอปพลิเคชัน (Application) “กอช.” หรือ เว็บไซต์ “กอช.” พร้อมส่งเงินออมสะสม ได้รับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐบาลสูงสุด 100%* ตามช่วงอายุของสมาชิก และมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000