นางสาวกัณญภัค ตัณติพิพัฒน์พงศ์ ประธานสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย หรือ สรท. เปิดเผยว่า สรท.ได้ปรับลดคาดการณ์การส่งออกในปีนี้ติดลบร้อยละ10 จากเดิมที่คาดการณ์ว่าการส่งออกจะติดลบอยู่ที่ร้อยละ 8 เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ทำให้ตลาดส่งออกในหลายประเทศล็อกดาวน์ และปัญหาเงินบาทที่แข็งค่า

ในขณะที่ภาพรวม ของการส่งออกในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ ยังคงติดลบอยู่ที่ร้อยละ 3.71 คิดเป็นมูลค่า 97,898 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

โดยยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ซึ่งมีโอกาสที่จะกลับมาระบาดรอบ 2 และการประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ของประเทศคู่ค้า ซึ่งอาจเป็นปัจจัยกดดันเศรษฐกิจและการค้าทั่วโลกอีกครั้ง

โดยค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่าอย่างต่อเนื่องนั้น เกิดจากการไหลเข้าของเงินทุนสุทธิในตลาดพันธบัตรและตลาดทุน ประกอบกับการอ่อนค่าลงของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จากแนวโน้มการหดตัวทางเศรษฐกิจถึงร้อยละ 6.5 และการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ ส่งผลให้เงินบาทแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบกว่า 4 เดือน ที่ระดับ 30.97 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของสินค้าไทย โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ผู้บริโภคทั่วโลกระมัดระวังการใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น