นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการมาตรการเที่ยวปันสุข ซึ่งเลขาธิการสภาพัฒน์ฯ ได้รายงานหลักการต่อที่ประชุม ครม. แล้ว และขั้นตอนต้องพยายามเริ่มการจากเจรจาให้ได้ จากนั้นจึงต้องหาวิธีการดำเนินการให้โปร่งใสและคุ้มค่า สำหรับกรณีการจับคู่ประเทศเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างประเทศ ที่สามารถจัดการโรคโควิด-19 ได้ดีเท่าๆ กัน หรือ Travel Bubble เบื้องต้นเปิดกว้างสำหรับทุกประเทศที่มีความพร้อม เพื่อที่จะมาจับคู่กัน เช่น ประเทศจีน สิงคโปร์ โดยจะหาวิธีเริ่มการเจรจา อย่างไรก็ตามจะต้องนำความตกลงทั้งหมดเสนอ ศบค. พิจารณาให้เกิดความเข้าใจตรงกันทุกฝ่ายและปลอดภัยที่สุด ซึ่งกรณีดังกล่าวจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด คาดว่าจะเห็นผลในเร็วๆ นี้ เพราะขณะนี้ได้เตรียมการไว้ทั้งหมดแล้ว เหลือเพียงการปรับปรุงรายละเอียดให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่มีปัญหาและปลอดภัยซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

สำหรับประเทศจีนที่ขณะนี้เริ่มกลับมามีผู้ป่วยโควิด-19 มากขึ้น นายอนุทิน กล่าวว่า ควรพิจารณาที่การบริหารจัดการ การเฝ้าระวังคัดกรองผู้ป่วยมากกว่าตัวเลข ซึ่งแนวทางเบื้องต้นอาจจะเริ่มที่กลุ่มธุรกิจหรือกลุ่มวิศวกรที่เข้ามาดูแลเครื่องจักร รวมถึงกลุ่มที่เข้ามาฝึกอบรม เป็นต้น โดยยังไม่ได้กำหนดระยะเวลา แต่จะดำเนินการให้เร็วที่สุด

ทั้งนี้นายอนุทิน กล่าวถึงกรณีที่ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ รักษาการ ผอ.โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ขอถอนตัวจากรักษาการในตำแหน่ง ผอ.โรงพยาบาลขอนแก่น ว่าโดยขั้นตอนแล้วจะต้องพิจารณาว่าจะให้ถอนตัวหรือไม่ และต้องพิจารณาบุคคลมาทำหน้าที่แทน โดยอาจตั้งให้รองผู้อำนวยการที่กำกับดูแลด้านการแพทย์มาทำหน้าที่แทน เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของบุคลากร โดยเชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไร