นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส. นครพนม และกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเมื่อวานนี้ ว่าได้เสนอที่ประชุมว่ามีประชาชนจำนวนมากแจ้งข่าวมายังบรรดา ส.ส.ของพรรคว่า รู้สึกอัดอั้น ไม่สบายใจ ทึ่รัฐบาลนี้แช่แข็งท้องถิ่นมาหลายปี ไม่ได้ให้ความสำคัญกับนโยบายการกระจายอำนาจอย่างแท้จริง จึงเรียกร้องขอให้พรรคติดตาม เร่งรัดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นโดยเร็ว โดยเห็นว่า การแช่แข็งท้องถิ่นดังกล่าว อาจขัดรัฐธรรมนูญ และขัดนโยบายที่รัฐบาลได้แถลงไว้ต่อสภาเอง ดังนั้น เพื่อเป็นการกระตุกมโนสำนึกของรัฐบาล ตนได้เสนอให้มีการจัดเสวนาทางวิชาการหาทางออกให้กับท้องถิ่นไทย ในหัวข้อ “ทางรอดท้องถิ่นไทย ภายใต้อำนาจนิยม” ซึ่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคได้ให้ความเห็นชอบ และได้มอบหมายให้ตนเป็นคณะทำงานและผู้ประสานงานจัดเสวนาทางวิชาการดังกล่าว

ทั้งนี้ จะได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นักวิชาการ ผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ตลอดจนผู้แทนภาคประชาสังคม เข้าร่วมเสวนา และอยู่ระหว่างประสานเชิญ กกต.มาให้ความเห็นถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยมีกำหนดการเสวนาในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2563 ซึ่งจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจได้ติดตามต่อไป