ความเคลื่อนไหวของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เช้าวันนี้ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดระฆังโฆสิตาราม ที่ได้ดำเนินการมอบอาหารช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนรอบวัดระฆังโฆสิตาราม รวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานในการช่วยเหลือประชาชน ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มเกิดการระบาดของโรคโควิด-19

ทั้งนี้ วัดระฆังโฆสิตาราม มีระบบการบริหารจัดการการมอบอาหารอย่างมีระบบ และมุ่งเน้นความปลอดภัยเป็นหลัก โดยคณะสงฆ์และผู้นำชุมชนจะลงพื้นที่ไปแจกคูปองให้กับชาวบ้านถึงที่พักล่วงหน้า 1 วัน เพื่อให้ไปรับของในวันรุ่งขึ้นและแจ้งเวลาที่ชัดเจนในการไปทางวัด เพื่อลดความแออัดของประชาชน โดยในวันมอบสิ่งของและอาหารทางวัดระฆังได้กำหนดให้โรงเรียนโฆสิตาราม เป็นจุดคัดกรองเบื้องต้นและเป็นสถานที่พักรอ ซึ่งได้จัดเก้าอี้ให้นั่งพักรอเว้นระยะห่าง 2 เมตร ก่อนให้ประชาชนเข้าแถวไปรับสิ่งของในบริเวณจุดที่วัดจัดไว้ รวมถึงจัดให้ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อก่อนเข้ารับสิ่งของ

อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรี มีการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของประชาชนผู้มีจิตอาสาภายในโรงครัวของวัด ซึ่งมีการประกอบอาหารปลุกสุกแจกจ่ายให้ชุมชนใกล้เคียงและผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนเป็นประจำทุกวัน

ส่วนผู้ที่มีจิตศรัทธาจะร่วมในการช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค ก็สามารถติดต่อโดยตรงที่ได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือฯ ทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ในส่วนภูมิภาค หรือติดต่อโดยตรงที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัดได้