นายสาคร เกี่ยวข้อง ส.ส.จังหวัดกระบี่ พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการที่สำนักงบประมาณจ่อโอนงบประมาณของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อนำไปบรรเทาผลกระทบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้นว่า ตนอยากเรียกร้องให้สำนักงบประมาณพิจารณาเรื่องดังกล่าวให้ถี่ถ้วน เพราะการตัดโอนงบประมาณของกรมการค้าภายในนั้น อาจส่งกระทบต่อการจัดหาและจัดตั้งมิเตอร์เรียลไทม์ สำหรับตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มดิบทุกโรงสกัด ซึ่งการตรวจวัดสต็อกน้ำมันปาล์มดิบทั่วประเทศแบบเรียลไทม์นี้ ทำให้รู้ปริมาณสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบทั่วประเทศ สามารถนำไปสู่การตัดสินใจใช้นโยบายในการบริหารจัดการได้ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังอาจส่งผลต่อการประกันรายได้ปาล์มอีกด้วย เพราะหากราคาปาล์มตกต่ำ รัฐก็ต้องชดเชยเงินส่วนต่างสูง แต่หากสามารถควบคุมสต็อกน้ำมันปาล์มดิบได้ ก็จะส่งผลให้ราคาปาล์มมีเสถียรภาพ

พร้อมกันนี้ นายสาคร ยังเรียกร้องไปยังรัฐให้ดูแลเกษตรกรอย่างทั่วถึง เพื่อให้ได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลในโครงการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 เดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน โดยเฉพาะคนงานกรีดยาง ลูกจ้างสวนปาล์ม คนงานเรือประมง รวมไปถึงชาวบ้านที่ทำประมงพื้นบ้านบริเวณชายฝั่ง คนเหล่านี้ไม่มีบัตรเกษตรกร แต่ถือว่าเป็นเกษตรกรตัวจริงมีรายได้ทางเดียว แต่ไม่เข้าเงื่อนไขของการขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกร