นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ว่า ถึงแม้รัฐบาลจะเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนให้ทั่วถึงเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งพยายามอุดช่องโหว่ต่างๆ ที่ทำให้การช่วยเหลือยังไม่ไปถึงประชาชนบางส่วนแล้วก็ตาม จากการลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือประชาชนของ ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ พบว่า ยังมีประชาชนอีกจำนวนหนึ่งที่มาขอความช่วยเหลือผ่าน ส.ส. หลากหลายรูปแบบ โดยประชาชนกลุ่มนี้จะลำบากมาก ไม่มีรายได้ ไม่มีการจ้างงาน เช่าห้องพักราคาถูกอยู่รวมกันหลายคน หาเช้ากินค่ำ ไม่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลใดๆ ที่จะได้รับการเยียวยาจากภาครัฐ ไม่อยู่ในกลุ่มมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทต่อเดือน ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ไม่อยู่ในฐานข้อมูลเกษตรกรที่จะได้เงินเยียวยา ซึ่งคนเหล่านี้ส่วนหนึ่งอยู่ได้ด้วยข้าวกล่อง ถุงยังชีพที่ผู้มีจิตศรัทธามามอบให้ แต่ก็ไม่ได้ทุกวัน ถ้าสถานการณ์โควิด-19 ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ ยังไม่สามารถใช้ชีวิตทำมาหากิน หาเช้ากินค่ำได้ตามปกติ คนเหล่านี้ก็จะอยู่กับการใช้ชีวิตที่ลำบากมากยิ่งขึ้น คงไม่สามารถใช้ชีวิตรอรับของบริจาคได้ตลอดไป

จึงขอเสนอให้รัฐบาลมีมาตรการเชิงรุกให้ความช่วยเหลือเจาะไปยังกลุ่มคนเหล่านี้โดยตรงให้มีอาหารประทังชีวิตจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายกลับไปใช้ชีวิตปกติได้ เพื่อทำให้การช่วยเหลือเดินหน้าได้รวดเร็ว ตรงกลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่ต่างจังหวัด นอกจากใช้กลไกรัฐคือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านแล้ว ควรใช้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งเทศบาล อบต. ซึ่งทำงานใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่อยู่แล้วเข้าไปสำรวจตรวจสอบแล้วให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงที ส่วนพื้นที่ กทม. รัฐบาลร่วมกับ กทม. ใช้กลไกท้องถิ่นของ กทม. ให้ ผู้ว่าฯ กทม. สั่งการให้ ผอ.เขตต่างๆ ระดมเจ้าหน้าที่ทำงานเชิงรุกออกสำรวจช่วยเหลือคนกลุ่มที่ยากลำบากที่สุดกลุ่มนี้และจัดหาอาหารให้พอประทังชีวิตไปได้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย