นายศิริโชค โสภา อดีตส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ยังมีคนอีกกลุ่มที่ไม่ได้รับการดูแลจากรัฐบาล นั่นคือคนรับจ้างกรีดยาง แม้ว่านโยบายประกันรายได้ ชาวสวนยาง ของพรรคประชาธิปัตย์ จะบังคับให้เจ้าของสวนยางจ่ายเงิน คนรับจ้างกรีดยาง 40% แต่ในความเป็นจริง เจ้าของสวนยางมักจะไม่ให้ พอถึงมาตรการเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท แม้ว่า กระทรวงเกษตร ที่ดูแลโดยพรรคประชาธิปัตย์จะเสนอรายชื่อ คนรับจ้างกรีดยาง ตามบัญชีของการยางแห่งประเทศไทย แต่รัฐบาลเลือกที่จะเอารายชื่อ หรือข้อมูลจาก สมุดเขียว กรมส่งเสริมฯ ปศุสัตว์ และประมง เท่านั้น จึงทำให้ไม่ครอบคลุม คนรับจ้างกรีดยาง แม้ว่ารัฐบาลจะเปิดให้ขึ้นทะเบียนใหม่ แต่คนเหล่านี้ ก็ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ เพราะไม่มีที่ดินที่ทำกิน

ทั้งนี้ ตนเองไม่เคยลืมพี่น้องที่รับจ้างกรีดยาง กำลังทำทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือ เพราะเราจะเดินข้างหน้าไปด้วยกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้อยู่ข้างหลัง