นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงถึงกรณีที่นายนคร มาฉิม รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นลูกไล่เผด็จการนั้น ขอยืนยันว่า ด้วยศักดิ์ศรีของนายชวน ไม่มีวันที่จะเป็นลูกไล่ของใคร ไม่เหมือนกับนักการเมืองขายตัวบางคน ซึ่งประเด็นที่นายนครกล่าวหานายชวนนั้น ตนเข้าใจว่าเป็นเพราะอ่านรัฐธรรมนูญไม่ชัดเจน คิดว่าอำนาจการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามัญเป็นอำนาจของนายชวน ทั้งที่ในรายละเอียดนั้นส.ส.ต้องเข้าชื่อเพื่อเสนอให้ ประธานสภาผู้แทนราษฎรดำเนินการเพื่อขอเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ดังนั้น หากฝ่ายค้านต้องการเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญได้จริง นายนครควรนำเวลามาช่วยล่ารายชื่อส.ส.ฝ่ายค้านให้ครบจำนวนจะดีกว่า และควรศึกษารัฐธรรมนูญให้ละเอียดเพื่อไม่ให้ประชาชนตำหนิได้ว่าบุคคลที่เป็นถึงรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย แต่ไม่เข้าใจรัฐธรรมนูญ